Різне

Законодавство та практика застосування сертифікату якості продукції.

24.09.2015

Законодавство та практика застосування сертифікату якості продукції

Законодавство та практика застосування сертифікату якості продукції.

В’в’ячеслав Нестеров, юрист міжнародної юридичної фірми «Integrites»

* Публікується мовою оригіналу

як Часто у продавців товару, так і покупців, виникають питання про сертифікаті якості: що він собою являє, які до нього вимоги і чи повинен він бути в наявності у виробника, постачальника або кінцевого продавця товару.

При постановці такого питання, найчастіше сертифікатом якості продукції називають зовсім інші, що підтверджують якість документи, які мають інше призначення, ніж сертифікат якості. Приміром, варто відрізняти сертифікат якості від сертифіката відповідності – документа схожого за призначенням, але має принципові відмінності. Щоб уникнути двозначного тлумачення понять і невірного розуміння вимог закону, слід чітко визначити, що таке сертифікат якості у відповідності з законодавством України.

Законодавче регулювання застосування сертифікатів якості в Україні є недостатнім, а відсутність чіткого визначення даного документа створює безліч питань. Насправді про сертифікати якості сказано тільки в деяких нормативно-правових актах, так як обов’язкову наявність такого сертифіката передбачено лише для лікарських засобів (при ввезенні їх на територію України, або реалізації на ній), для зливків і порошків банківських металів, для сплавів і зливків кольорових металів (при експорті останніх). В інших випадках законодавство не дає загального визначення такого документа і не регулює його застосування. У свою чергу, на практиці сертифікати якості застосовуються у випадках, коли обов’язкове сертифікування продукції не потрібно.

Слід розповісти про те, як визначено такий документ в законодавстві щодо окремих груп товарів і виробів. Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996, № 123/96-ВР, на територію України можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості, що видається виробником. Реалізація лікарських засобів здійснюється лише за наявності сертифіката якості.

Згідно з Наказом Моз «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі», від 30.10.2001, №436, сертифікат якості виробника – документ, виданий виробником, про відповідність серії лікарського засобу вимогам, установленим для його реєстрації в Україні. Як відзначено у вищезазначеному нормативному акті, уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам щодо кількості, дозування, номерів серій, термінів придатності, реєстраційного статусу, найменування, лікарської форми, а також виробника. Кожна серія лікарських засобів повинна супроводжуватися сертифікатом якості, що видається виробником.

Відповідно до Митного Кодексу України, від 11.07.2002, №92-IV, а також Законом України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», від 18.11.1997, № 637/97-ВР, банківські метали повинні мати сертифікат якості. У разі відсутності сертифіката якості, такі метали, як золото, срібло, платина і метали платинової групи у будь-якому вигляді та стані, не є банківськими металами, а вважаються лише дорогоцінними металами.

У вищезазначених нормативних актах, що регулюють застосування сертифікатів якості, відсутні вимоги до їх формі. У законодавстві, яке регулює сертифікацію товарів і послуг, порядок оцінки їх відповідності державним стандартам, відсутня згадка сертифіката якості. Документами, які підтверджують відповідність товару стандартам виробництва і якості України, згідно з вищезазначеним Законом України «Про підтвердження відповідності», є: сертифікат відповідності; декларація відповідності; свідоцтво про визнання відповідності.

Що ж стосується сертифіката якості, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що ним є документ, який підтверджує відповідність випущеної виробником продукції стандартам і вимогам, затвердженим нормативними актами України. Такий документ складається у вільній формі і видається виробником товару (продукції) або спеціалізованою лабораторією.

У свою чергу, підтвердженням дотримання технічних стандартів, технологій та умов виробництва може служити сертифікат відповідності. Згідно ст. 1 Закону України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001, № 2406-III, сертифікатом відповідності є документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи екологічного управління та персонал відповідають встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством.

Слід зазначити, що, виходячи з існуючого нормативного регулювання застосування сертифікатів якості, такий сертифікат видається на певний вид або серію товару і є підтвердженням, що кожен виріб має відповідати вимогам, які пред’являються до всієї серії або виду товару. Зобов’язання виробника видавати покупцю сертифікат якості і відповідальність за невидачу такого не передбачені ні в одному нормативному акті. Сертифікат якості є письмовим підтвердженням сертифікованої системи якості чи системи управління якістю. Видача сертифіката якості має сенс, наприклад, коли у виробника відсутній сертифікат відповідності на товар, але є в наявності сертифікат відповідності системи виробництва.

Незважаючи на те, що законодавством не пред’являється певних вимог до сертифікатів якості, на практиці існують вимоги, які слід враховувати. Найчастіше вони висуваються покупцями на адресу виробників, постачальників, оптових або роздрібних продавців товару щодо пред’явлення покупцям сертифікатів якості продукції в належному вигляді. У свою чергу органи державного контролю мають право вимагати підтвердження відповідності якості товару, що реалізується.

В силу недостатнього регулювання даного питання, виходячи з практики, можна лише припустити, що сертифікат якості на продукцію слід пред’являти перевіряючим органам на їх вимогу, якщо такий документ був передбачений і виданий виробником. Однак перевірити в більшості випадків те, що такий документ був передбачений виробником, практично неможливо.

Норма, яка регулює подібного роду зобов’язання виробника товару пред’являти сертифікат відповідності, декларацію відповідності та інші схожі документи, викладена в ст. 13 Закону України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001, № 2406-III, і говорить таке: «виробник зобов’язаний надавати на вимогу органів, яким відповідно до законів України належать повноваження щодо перевірки якості та безпеки продукції, завірені виробником або імпортером копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та / або декларації про відповідність, якщо її наявність у виробника передбачена технічним регламентом на відповідний вид продукції».

Згідно ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991, №1023-XII, реалізація продукції (у тому числі імпортних товарів) без маркування національним знаком відповідності та / або без сертифіката відповідності чи декларації про відповідність забороняється. Стаття 15 того ж Закону вказує, що споживач повинен бути проінформований про сертифікації продукції, що купується, якщо така підлягає обов’язковій сертифікації.

Якщо сертифікат якості продукції, виданий виробником, виникає питання, в якому вигляді цей документ повинен зберігатися у виробника, а також у постачальників, оптових і роздрібних реалізаторів. В законодавстві це питання прямо не врегульоване. Виходячи з практики, оригінал сертифіката якості знаходиться у виробника. У свою чергу, у постачальника або реалізатора, в приміщенні його офісу та торгових точках реалізації продукції знаходиться відсканована копія, знята з оригіналу сертифіката якості та завірена печаткою і підписом голови організації, яка його видала (лабораторія) або виробника. Однак, іноді постачальники, оптові та роздрібні реалізатори продукції зберігають та надають фотокопії сертифіката якості, завірені своєю печаткою. Така форма документа може викликати сумніви в підтвердженні справжності сертифіката якості.

Враховуючи вищевикладене, а також чинне законодавство України, слід зазначити, що сертифікат якості повинен видаватися тільки на деякі певні види товарів. В інших випадках його можна отримувати (оформляти, присвоювати) в добровільному, необязательном порядку, так як цей документ служить для продавця або виробника товару додатковою перевагою для демонстрації покупцю відповідності товару, що продається державним стандартам виробництва. При наявності сертифікату відповідності продукції, виробнику не має сенсу оформляти ще й сертифікат якості на ту ж продукцію, хіба що в маркетингових цілях, для переконання покупця у відповідному якості придбаного продукту.

Короткий опис статті: сертифікат якості В’в’ячеслав Нестеров, юрист міжнародної юридичної фірми «Integrites» * Публікується мовою оригіналу Часто як у продавців товару, так і покупців, виникають питання про сертифікаті якості: що він собою являє, які до нього вимоги і повинен … Законодавство практика застосування сертифікату якості продукції PravoToday

Джерело: Законодавство та практика застосування сертифікату якості продукції / PravoToday

Також ви можете прочитати