Сертифікат відповідності

Що робити, якщо податківці вимагають надати сертифікат відповідності на продукцію .

12.10.2015

СИТУАЦІЯ: Інспектор ДПІ під час перевірки вимагає сертифікати відповідності на кожну поставку, посилаючись на певний внутрішній документ. Чи правомірно це?

Правова оцінка ситуації

1. Оцінюємо свої обов’язки

З статті 13 Закону України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.01 р. № 2406-III дізнаємося наступне:

1. Виробник продукції зобов’язаний надавати постачальнику інформацію про її сертифікації шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими передається відповідна продукція (абз. 5 ч. 1), а постачальник продукції. у свою чергу, зобов’язаний її реалізовувати при наявності в документах, на підставі яких йому передано відповідну продукцію, реєстраційних номерів сертифіката відповідності (абз. 2 ч. 2).

2. Виробник продукції зобов’язаний надавати на вмотивовану вимогу органів, у яких відповідно до законів України є повноваження щодо перевірки якості та безпеки продукції, завірені виробником або імпортером копії сертифікатів відповідності (абз. 7 ч. 1).

Таким чином, виробник продукції не зобов’язаний пред’являти сертифікати уповноваженим органам держави, а у відносинах з постачальником повинен подбати, щоб інформація про сертифікати вказується у відповідних документах.

Важливо. Те, що роздрібна торгівля товарами, що підлягають обов’язковій сертифікації, можлива лише за наявності у продавця в документах на товари реєстраційних номерів сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом, закріплено в:

— абз. 2 п. 11 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки України від 11.07.03 р. № 185;

— п. 7 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки України від 19.04.07 р. № 104;

— п. 5 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою КМУ від 30.0796 р. № 854.

II. З’ясовуємо права податківців

Тепер уточнимо, вправі саме податківці цікавитися сертифікатами відповідності.

Які органи здійснюють держнагляд за дотриманням регламентів з підтвердження відповідності, дізнаємося з ст. 2 Декрету КМУ » ПРО державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 08.04.93 р. № 30-93 (далі — Декрет № 30-93). Це Держспоживстандарт і його територіальні органи. А також: з питань дотримання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил — органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби, щодо дотримання ветеринарно-санітарних вимог — держоргани ветмедицини. Як бачите, податківців серед них немає.

Те, що саме Держспоживстандарт контролює наявність сертифікатів для товарів. які реалізують юр — або фізособи на митній території України, закріплено і в ч. 6 ст. 18 Декрету КМУ «ПРО стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.93 р. №46-93.

1 Безпечність та якість харчових продуктів контролюють (ч. 1 ст. 4 Закону України » Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.97 р. № 771/97-ВР):

— центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, тобто Мінагрополітики;

— Державна санітарно-епідеміологічна служба України;

— Державний комітет ветеринарної медицини України;

— Держспоживстандарт.

Згадок про право працівників ДПІ вимагати сертифікати відповідності продукції не знайдемо і в Законі України » Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-ХІІ (далі — Закон про ДПС) та Законі України » Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.05 р. № 3164-IV Не говориться про нього і у відомих нам листах ДПАУ або 1оскомпредпринимательства. Пункт 1 ч. 1 ст. 11 Закону про ДПС передбачає, що податківці проводять перевірки з питань «своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), додержання валютного законодавства «. Тобто хвилюватися про те, чи відповідає продукція стандартам і нормам, — не їхній головний біль.

Але ми згрішили щодо істини, якби говорили про повну відсутність у фіскалів права цікавитися сертифікатами відповідності. Таке право у них є, але в досить специфічних випадках.

По-перше, згідно з пп. «д» пп. 9.1.2 Закону України » Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III одна з підстав для арешту активів платника податків — відсутність сертифікатів відповідності електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем.

Оскільки за ч. 1 ст. 15 Закону України » Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.0795 р. № 265/95-ВР контроль за дотриманням порядку проведення розрахунків за товари (послуги) здійснюють податківці, можна визначити, що сертифікатами на РРО вони поцікавляться правомірно. Звичайно ж, мова йде про використовуваних підприємством РРО, а не про їх виробництві.

По-друге, згідно ст. 10 Закону України » Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-ВР виробник або імпортер повинні мати сертифікати відповідності на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби. А реєстраційні номери таких сертифікатів повинні зазначатися в документах, на підставі яких передається відповідна продукція.

Оскільки за ч. 1 ст. 16 цього ж Закону контроль дотримання таких вимог — доля податківців, TM і перевіряти наявність відповідних сертифікатів або зазначення номерів останніх документації (як у виробників, так і продавців) — їх повне право. (Необхідність з’ясовувати, чи є сертифікати відповідності або їх копії, засвідчені в установленому порядку, під час перевірок суб’єктів господарювання, які реалізують алкогольні напої і тютюнові вироби в оптовій, роздрібній торгівлі та громадському харчуванні, підкреслена в пп. 1.2 спільного наказу Мзезторгу, ДПАУ, МВС і Держспоживзахисту від 03.11.98 р. M 722/515/802/42. Крім того, зазначення інформації щодо сертифіката відповідності передбачено Зразком форми Акта (довідки) про результати позапланової виїзної перевірки з питань дотримання організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового, наведеною у додатку до Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів позапланових перевірок окремих видів діяльності суб’єктів господарювання, затвердженим наказом ДПАУ від 21.08.09 р. №453.)

У своїх подальших роздумах відштовхуємося від того, що йдеться не про названої продукції.

Згідно ч. ч. 1 -2 ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-ХІІ (далі — Закон про захист прав споживачів) право отримати інформацію щодо сертифікації продукції має споживач. Вона доводиться до його відома виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом у доступній наочній формі, прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування. Пам’ятайте, що вищезгадані Правила роздрібної торгівлі зобов’язують продавця інформувати споживача на вимогу останнього про сертифікатах відповідності продукції.

Варіанти поведінки

Власне, тут він тільки один — відмовити працівнику ДПІ у наданні сертифікатів відповідності. Насамперед слід запропонувати йому письмово обґрунтувати необхідність надання сертифікатів. Звичайно ж, з посиланням на норми законодавства, що дозволяють йому таку вимогу.

Наступний крок: незалежно від того, чи нададуть вам письмову вимогу чи ні, директор і юрист підприємства готують лист на ім’я керівника ДПІ. чиї працівники прийшли на перевірку. В ньому вказуєте, що тоді-то такий-то працівник податкової служби висунув вимогу надати сертифікати відповідності, не відноситься до компетенції податкового органу. А потім з доброзичливою посмішкою констатуєте: «Інформуємо Вас, що змушені відмовити у задоволенні такої вимоги, оскільки воно не ґрунтується на нормах чинного законодавства». Лист направляєте замовлене або вручаєте під розпис.

Третій, необов’язковий, але бажаний крок: вказуєте це вимога, свою відмову і причини останнього заперечень до акта перевірки, які суб’єкт господарювання має право подати протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем отримання примірника акта перевірки (абз. 1 пп. 4.4 Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПАУ від 10.08.05 р. № 327).

Увага. Притягнути до відповідальності за те, що реалізовувалася продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, але у документах, згідно з якими її передано на реалізацію, немає реєстраційних номерів сертифіката відповідності (або свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність), має право Держспоживстандарт і його територіальні органи (ст. 23 Закону про захист прав споживачів, ст. 8 Декрету № 30-93, ст. 2444 Кодексу про адміністративні правопорушення України).

Єдине виключення — якщо відсутні сертифікати чи їх номери у лікарських засобів або за їх відсутності порушені санітарно-гігієнічні (санітарно-протиепідемічні) правила і норми. Це вже компетенція державної санітарно-епідеміологічної служби.

Працівники податкової служби під час перевірок мають право ознайомлюватися з сертифікатами відповідності РРО, які використовує підприємство, і сертифікатами на алкогольну продукцію або тютюнові вироби. В інших випадках цікавитися документами стосовно якості продукції можуть представники Держспоживстандарту або санепідемслужби.

Короткий опис статті: сертифікат відповідності СИТУАЦІЯ: Інспектор ДПІ під час перевірки вимагає сертифікати відповідності на кожну поставку, посилаючись на певний внутрішній документ. Чи правомірно це? Правова оцінка ситуації 1. відповідності, України, продукції, Закону, сертифікати, сертифікатів, дотримання, перевірки, номерів, питань, документах, торгівлі, сертифікації, сертифікатами, роздрібної, сертифіката, органи, відповідно, продукція, перевірок

Джерело: Що робити, якщо податківці вимагають надати сертифікат відповідності на продукцію » Медіагрупа Адвокат-Консалтинг — офіційний сайт

Також ви можете прочитати