Як отримати сертифікат

Сертифікація проектантів Сертифікат Гіп

18.09.2015

Сертифікація проектної діяльності (Сертифікат Гіп, ГАПа) 14 000 гривень

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості (МС)

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму (БЕ ЗШ)

Розробка проектної документації на всіх стадіях проектування об’єктів промислового і цивільного призначення за умови наявності вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра)за спеціальністю будівництво або не менше 10 років стажу роботи на інженерних посадах у сфері містобудування

Потім, на нашу адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду. Вам необхідно відправити сканкопію диплома та трудової книжки, для того щоб ми могли дізнатися підходить освіта і стаж роботи на цю спеціалізацію чи ні. Якщо так, то ми укладаємо з навчальним центром договір і проходимо навчання. По часу ця процедура займає 1 місяць. Ціна наших послуг 4500 грн. Окремо оплачується вартість навчання(близько 6000 грн.), оплата за іспит 1218 грн. оплата за сертифікат 730,80 грн.

Нижче наведена інформація для більш докладного ознайомлення з поняттям «Сертифікат».

Сертифікат – це документ, що дає право проектній фірмі підписувати декларації на початок робіт (раніше для цього використовувалися ліцензії на проектні роботи, які скасували постановою КМУ № 148 від 27.02.2012 р.

Зміни, внесені постановою КМУ від 27.02.2012 № 148 до пункту 1 зазначеного Порядку, визначили, що «1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до законів України «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування» та «Про регулювання містобудівної діяльності», встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності.

Мінрегіонбуд в листі від 04.10.2011 року № 7/33-12605 розтлумачив значення понять «відповідний сертифікат» (використовується для цілей визначення осіб, які мають право визначати категорію складності на об’єктах самочинного будівництва) і «клас наслідків (відповідальності)» (впливає на категорію складності об’єкта будівництва).

Відповідний сертифікат, згідно з постановою КМУ від 23.05.2011 року № 554 повинні мати виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури. Тобто, архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду, експерт, які здобули вищу освіту за рівнем спеціаліста або магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років або не мають такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш 10 років.

Сертифікат іменний, тобто видається конкретній людині і введений в будівництво з метою персоніфікації відповідальності забудовника перед державою.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України № 554 від 23 березня 2011 р. проектній фірмі, яка має у штаті щонайменше одного працівника отримав сертифікат, ліцензія на проектні роботи не потрібна взагалі.

Згідно з зазначеною постановою, всі відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, а саме: архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду та експерт, повинні пройти професійну атестацію з таких видів робіт (послуг). пов’язаних із створенням об’єктів архітектури:

1. Розробка містобудівної документації.

2. Архітектурне та інженерно-будівельне проектування.

3. Експертиза та обстеження у будівництві.

4. Технічний нагляд.

5. Інжинірингова діяльність у сфері будівництва в частині координації дій всіх учасників будівництва.

Виконавці, які одержали кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (надавати послуги), пов’язані із створенням об’єкта архітектури, без відповідної ліцензії, несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (надання послуг), спроможність виконувати які підтверджена кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які працюють за фахом, не обмежується.

Наша компанія надає практичну допомогу і сприяє проходженню атестації та отримання кваліфікаційного сертифіката виконавця робіт.

Форма навчання — денна.

Обсяг навчання — 72 академічні години (40 годин лекції, 32 годин практичні заняття та консультації)

Пакет документів на участь у підвищенні кваліфікації з метою підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників)

Для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Заявка на участь у підвищенні кваліфікації від ФОП або фізичної особи (1 примірник)

Заява про проведення професійної атестації (1 примірник)

Звіт про професійну діяльність та / або творчі досягнення (1 примірник)

Копія паспорта (2 примірника) Засвідчується фізичною особою

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) (2 примірника) Засвідчується фізичною особою

Копія документів про освіту (дипломи) (2 примірника) Засвідчується фізичною особою

Копія трудової книжки (2 примірника) Засвідчується підприємством

Інші документи (державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом), (1 примірник) Засвідчується фізичною особою

Для підтвердження належним чином копій документів, що надаються фізичною особою потрібно зробити напис на кожній сторінці: «Копія вірна» та поставити власний Підпис».

Копія трудової книжки засвідчується тільки кадровою службою (відділом) підприємства!

Для юридичних осіб:

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємця (Свідоцтво про державну реєстрацію) (1 примірник) Засвідчується юридичною особою

Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) (1 примірник) Засвідчується юридичною особою

Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (Свід. ПДВ) (1 примірник) Засвідчується юридичною особою

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (Статистика) (1 примірник) Засвідчується юридичною особою

Замовлення на участь у підвищенні кваліфікації від юридичної особи (1 примірник)

Заява про проведення професійної атестації (1 примірник)

Стислий звіт про професійну діяльність та / або творчі досягнення (1 примірник)

Копія паспорта (2 примірника) Засвідчується фізичною особою

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) (2 примірника) Засвідчується фізичною особою

Копія документів про освіту (дипломи) (2 примірника) Засвідчується фізичною особою

Копія трудової книжки (2 примірника) Засвідчується підприємством

Інші документи (державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом) (1 примірник) Засвідчується фізичною особою

Для підтвердження належним чином копій документів, що надаються фізичною особою потрібно зробити напис на кожній сторінці: «Копія вірна» та поставити власний Підпис».

Копія трудової книжки засвідчується тільки кадровою службою (відділом) підприємства!

Для завірення належним чином копій документів, що надаються юридичною особою потрібно поставити печатку, зробити напис на кожній сторінці: «Згідно з оригіналом» і поставити уповноваженої особи «Підпис».

Суворо забороняється Замовнику змінювати, видаляти розділи, які не заповнюються у Заявці!

Основні вимоги до будівель і споруд затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд». Насамперед — це забезпечення механічного опору та стійкості, дотримання вимог пожежної безпеки, забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього середовища, забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму, забезпечення економії енергії. Напрями діяльності, відповідальних виконавців, викладені в додатку 1 Регламенту Атестаційної архітектурно — будівельної комісії, затвердженого протоколом № 1 засідання Комісії, визначені з урахуванням цих вимог.

В залежності від специфіки своєї діяльності та обсягів робіт, проектна організація самостійно визначає кількість фахівців, які повинні мати кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

Інженери-проектувальники, які працюють самостійно, або розробляють окремі спеціальні розділи проекту, зокрема інженерні мережі, можуть застосовувати для проектування спеціалізації, пов’язані із забезпеченням основних вимог для таких об’єктів, наприклад безпеки експлуатації, забезпечення механічного опору та стійкості т. п..

За визначенням, наведеним у пункті 1 Порядку, розробка проектної документації на будівництво об’єктів (далі — Порядок), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 червня 2011 за № 651/19389, головний інженер проекту (далі — ГІП) — інженер, має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, очолює та / або координує розроблення окремих розділів проектної документації. Тобто, ГІП є посадою, призначеним на яку може бути сертифікований інженер-проектувальник будь-якої спеціалізації.

ГІП, який визначається розпорядчим документом генпроектувальника, підписує та скріплює печаткою титульний аркуш проекту (пункт 12 Порядку).

З урахуванням цього визначена персональна відповідальність за правопорушення Гіп. Зокрема, нещодавно прийнятим Законом України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» стаття 96-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення викладено у новій редакції і передбачає відповідальність за передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, а також заниження категорії складності об’єкта будівництва.

Одночасно пунктом 4.3 державних будівельних норм ДБН А. 2.2-3 2012 «Склад та зміст проектної документації» передбачено забезпечення відповідності проектних рішень:

— Архітектурним і містобудівним вимогам, визначеним у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки та іншим вихідним даним;

— Вимогам діючих будівельних норм і нормативних документів;

— Основним вимогам до об’єктів щодо забезпечення механічного опору та стійкості дотримання вимог пожежної безпеки, забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього середовища, забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму; економії енергії;

— Вимогам з охорони праці та експлуатаційної надійності.

При цьому слід зауважити, що під безпекою експлуатації мається на увазі здатність об’єкта протягом встановленого терміну експлуатації (терміну використання об’єкта за функціональним призначенням) зберігати необхідні експлуатаційні якості (пидп.4.1.3 п. 4.1 ДБН Ст. 1.2-14 — 2009), а також вимогам експлуатаційної безпеки (п. п. 4.1 п. 4 ДБН Ст. 1.2-9-2008), охорони праці та експлуатаційної надійності.

Шляхи досягнення основних вимог до об’єктів вказуються у пояснювальній записці до проектної документації в розділі по забезпеченню надійності і безпеки.

Сертифікований інженер-проектувальник при проведенні робіт з інженерно-будівельного проектування може забезпечувати одну або кілька основних вимог до об’єктів у відповідності з видами спеціалізації в рамках обраного ним напряму діяльності, підтверджених кваліфікаційним сертифікатом (сертифікатами).

У разі призначення сертифікованого інженера-проектувальника ГИПом, він зобов’язаний забезпечити відповідність проектної документації всьому комплексу вимог діючих будівельних норм, що стосуються проектованого об’єкта.

Обов’язковість комплексного забезпечення виконання основних вимог до об’єкту не залежить від особистої спеціалізації Гіпа і повинна стосуватися всіх рішень з інженерно-будівельного проектування об’єкта, за яким сертифікований фахівець призначений ГИПом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про архітектурну діяльність» виконання проектних робіт по створенню об’єктів архітектури не потребує наявності у фахівців відповідного кваліфікаційного сертифіката у разі здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом архітектора чи іншого фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт відповідного профілю .

Порядком також визначено, що при проектуванні об’єктів будівництва IV — V категорій складності з особливо складними конструкціями і методами провадження робіт, вказується в пояснювальній записці до проекту, за окремим завданням замовника розробляються робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки. У пояснювальній записці до проекту вказується прізвище, ім’я та по батькові і підписи сертифікованих виконавців по кожному розділу та частині проекту, а також найменування субпідрядників (у разі їх наявності). Поряд з цим, там же зазначено, що перелік осіб, які підписують проектну документацію, може уточнюватися залежно від складу і структури проектної організації (генпроектувальника, проектувальника).

Враховуючи те, що кошторис є складовою частиною проектної документації та розробляється під керівництвом головного архітектора або головного інженера проекту (ГАПа, Гіпа), які повинні мати відповідні кваліфікаційні сертифікати та нести відповідальність за належний її рівень, наявність кваліфікаційного сертифікату у розробника кошторисної частини проекту не є обов’язковим.

Разом з тим, у разі виконання проектної документації на капітальний або поточний ремонт, що передбачається здійснити за рахунок державних коштів за спрощеною документацією, основними складовими якої є дефектний акт та кошторис, наявність у інженера-кошторисника відповідного кваліфікаційного сертифіката є обов’язковою умовою. (Лист Мінрегіону України від 26.06.2012 № 7/17-10476).

При цьому слід зауважити, що наявність робочих креслень у разі виконання ремонтних робіт по капітальному ремонту за спрощеною документацією не передбачається. Однак у разі необхідності пояснювальна записка може бути доповнена ескізним кресленнях не типових виробів.

Міністерство також вважає можливим брати на експертизу проектну документацію без завірення титульних аркушів печатками сертифікованих виконавців, а у разі надання замовниками відповідних довідок, які підтверджують, що за цивільно — правовими договорами з генпроектувальника, розроблена проектна документація передана замовнику до 1 червня 2012. (Лист Мінрегіону України від 26.06.2012 року № 7/17-10487).

Короткий опис статті: як отримати сертифікат Сертифікат Гіп, ГАПа Сертифікат Гіп, ГАПа, сертифікація проектної діяльності, Інженерно-будівельне проектування доріг, сертифікат гіпа україна, відповідальність гіпа

Джерело: Сертифікація проектантів Сертифікат Гіпа

Також ви можете прочитати