Різне

Сертифікати відповідності УкрСЕПРО

29.09.2015

Сертифікати відповідності УкрСЕПРО

Сертифікат УкрСЕПРО документ, що підтверджує, що продукція відповідає встановленим вимогам щодо її якості і безпеки та внесена до реєстру сертифікованої продукції на території України (Реєстр Системи УкрСЕПРО) .

Сертифікація — це процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес або послуга відповідають заданим вимогам.

Система сертифікації — це система, яка має власні правила, процедури і управління для проведення сертифікації відповідності.

Третя сторона — особа або орган, які визнані незалежними від сторін, що приймають участь в питанні, що розглядається. (ДСТУ 2462-94 «Сертифікація: основні поняття, терміни і визначення»).

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації з метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища; сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

Об’єктами сертифікації в Системі є продукція, що:

 • виготовлена в Україні;
 • ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;
 • ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;
 • ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію, але має позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

Сертифікація поділяється на обов’язкову і добровільну.

Обов’язкова сертифікація

Проводиться на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів (НД) виключно в державній системі сертифікації.

Обов’язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Випробування з метою обов’язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які визначені відповідними НД а за відсутності цих документів — методами, що визначаються органами з сертифікації чи органом, який виконує його функції.

Добровільна сертифікація

Може проводитись на відповідність продукції вимогам, що не віднесені актами законодавства та НД в обов’язкові вимоги, за ініціативою виробника, продавця, споживача, органів державної виконавчої влади, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником і органом по сертифікації.

Добровільну сертифікацію мають право проводити підприємства, організації та інші юридичні особи, які взяли на себе функції органу з добровільної сертифікації, а також органи, що акредитовані в державній системі сертифікації.

Правила добровільної сертифікації встановлюється органами з добровільної сертифікації, які пред’являють Державному комітетові України по стандартизації, метрології та сертифікації інформацію для їх реєстрації в установленому Комітетом порядку.

Вартість усіх робіт із сертифікації продукції у Системі оплачується заявником на договірних умовах.

Основні принципи та загальні правила системи сертифікації УкрСЕПРО.

Сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників, характеристик і властивостей продукції, процесів і послуг на підставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості. Третьою стороною можуть виступати: Національний орган у справах сертифікації; центральний орган у справах сертифікації; територіальний орган у справах сертифікації; експерти-аудитори; особи, які взяли на себе функції юридичної органу з добровільної сертифікації; випробувальні лабораторії. Система, призначена для проведення обов’язкової і добровільної сертифікації продукції, процесів і послуг. Сертифікація на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами, проводиться виключно в Системі. Органами з сертифікації в Системі можуть бути акредитовані організації та підприємства державної форми власності. Якщо в Системі акредитовано кілька органів з сертифікації однієї і тієї ж продукції, то заявник має право провести сертифікацію продукції в будь-якому з них. На сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності і наноситься знак відповідності.

Порядок проведення сертифікації продукції

Містить в загальному випадку:

 • пред’явлення і розгляд заявки на сертифікацію продукції;
 • аналіз наданої документації;
 • прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
 • обстеження виробництва;
 • атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;
 • аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та надання ліцензій;
 • видачу сертифіката відповідності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
 • визнання сертифіката відповідності, виданого закордонним органом;
 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;
 • інформацію про результати робіт з сертифікації.

Схема (модель) сертифікації пред’явленої продукції визначається органом з сертифікації за узгодженням із заявником на початок робіт з сертифікації. Вибір схеми (моделі) залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних. За позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії, що можуть видаватися такі види сертифікатів :

Сертифікат на одиничний виріб;

Сертифікат на партію продукції (на підставі позитивних результатів випробувань зразків продукції (виробів), відібраних від партії у порядку та кількості, визнаними органом з сертифікації);

Сертифіката на продукцію, яка виготовляється серійно протягом встановленого строку (видається органом з сертифікації і включає обстеження виробництва або атестацію виробництва чи сертифікацію системи якості).

Термін Дії сертифіката визначає орган з сертифікації, але він не може перевищувати 3 роки.

Короткий опис статті: сертифікат відповідності укрсепро Сертифікати відповідності УкрСЕПРО Сертифікати відповідності УкрСЕПРО

Джерело: Сертифікати відповідності УкрСЕПРО

Також ви можете прочитати