Сертифікат якості

Сертифікат якості продукції ISO 9001 (ISO 9001), зразок відповідності

06.10.2015

Сертифікація продукції

Сертифікат якості продукції ISO 9001 (ISO 9001), зразок відповідності
Сертифікат відповідності

Сертифікат якості продукції ISO 9001 (ISO 9001), зразок відповідності
Сертифікат безпеки

Сертифікат якості продукції ISO 9001 (ISO 9001), зразок відповідності
Сертифікат якості

Сертифікат якості ISO 9001 (ISO 9001)

Сертифікація — діяльність з підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам.

ОС — орган з сертифікації.

ПК — показники якості.

НД — нормативний документ.

СК — система якості.

Сертифікат якості продукції ISO 9001 (ISO 9001), зразок відповідності

здійснює Сертифікацію акредитований орган по сертифікації. який здійснює свою діяльність відповідно до галузі акредитації. Область акредитації визначається номенклатурою продукції, що сертифікується і нормативний документ, на відповідність яким проводиться сертифікація.

Область акредитації — таблиця з:

 • Назви продукції;
 • Коду ОКП;
 • Характеристик продукції, які підтверджуються під час сертифікації;
 • нормативний документ, на відповідність яким проводиться сертифікація на продукцію, де встановлені характеристики підтверджуються під час сертифікації;
 • нормативний документ, на відповідність яким проводиться сертифікація на методи випробувань для визначення характеристик.

Орган з сертифікації в загальному випадку — ідентифікує продукцію і проводить заходи з підтвердження відповідності. Заходи по сертифікації для кожної продукції, як правило, регламентовані у відповідних галузевих порядках сертифікації і містять схеми сертифікації.

У загальному випадку при сертифікації можуть бути проведені випробування (типу вибірки з партії, кожного зразка), первинна оцінка стану виробництва продукції (попередня, сертифікація виробництва, сертифікація система якості) і наступний інспекційний контроль (випробування зразків, взятих в торгівлі; випробування зразків, узятих у виробництві, інспекційний контроль за вир-вом; інспекційний контроль за системою якості).

Будь-які випробування, результат яких передбачається використовувати для сертифікації, проводяться тільки лабораторіями, які отримали на це право — акредитованими лабораторіями (технічно компетентна і незалежна).

ОБОВ’ЯЗКОВІЙ Сертифікації піддається вітчизняна продукція і імпортна продукція.

ВІТЧИЗНЯНА продукція — це НОМЕНКЛАТУРА продукції, щодо якої законодавчими актами РФ передбачена обов’язкова сертифікація і НОМЕНКЛАТУРА продукції, що підлягає декларуванню відповідності.

Номенклатура — таблиця, що містить назву продукції, її код ОКП, нормативний документ, на відповідність яким проводиться підтвердження і показники якості цього нормативного документа.

У деяких випадках обов’язкова сертифікація здійснюється не за всіма показниками, які фігурую в Гості, в номенклатурі вказані лише частина з них. У цьому випадку ОС не має права вимагати від компанії протокол випробувань, що містить всі ПК.

Однак необхідно пам’ятати, якщо ви на етикетці вказує нормативний документ, то цей продукт повинен відповідати всім ПК цього НД. В іншому випадку, на лице факт обману споживача і до Вас можуть бути пред’явлені штрафні санкції або інші неприємності.

Сертифікація

СЕРІЙНИЙ ВИПУСК, ОДИНИЧНИЙ ВИРІБ АБО ПАРТІЯ.

Якщо сертифікат виданий на серійний випуск продукції — сертифікат діє до того моменту, який вказаний у сертифікаті (Може бути рік, два, три). У цьому випадку за правилами передбачено інспекційний контроль, який може проводитись 2 рази на рік або 1 раз. Це компанії оплачує окремо. Якщо компанія відмовиться від інспекційного контролю, сертифікат може бути відкликаний.

Сертифікат на партію — діє весь час поки звертається ця партія на ринку.

ІМПОРТНА ПРОДУКЦІЯ — СПИСОК товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації (ФМС РФ № 01-06/107 від 25.01.05 на підставі листа Фед. агентства з технічного регулювання і метрології від 14/12/2004р №СП-101-26/2539. Список являє собою таблицю з найменування (опис) товару та коду ТН ЗЕД.

Згідно з постановою ГТК Росії від 1.10.2000 р. імпортований у країну товар іноземного виробництва повинен бути сертифікований у відповідності з російськими нормами сертифікації. Є деякі види продукції, необхідність у наявності сертифіката відповідності для яких відсутня. Але таких дуже мало. Навіть якщо ввезений товар не підлягає обов’язковій сертифікації, фірма-імпортер повинна мати на руках відмовний лист, в якій підтверджується відсутність необхідності сертифікації.

Сертифікат якості ISO, не є достатнім для підтвердження відповідності продукції стандартам ГОСТ Р. Існують деякі відмінності в нормах встановлених Держстандартом і системою стандартів ISO. Тому замість отриманих сертифікатів ISO і CE фірма зобов’язана надати сертифікат відповідності ГОСТ Р і гігієнічний висновок Моз РФ.

Для проведення митного оформлення митні органи надається оригінал сертифіката відповідності або копія, завірена органом, що видав сертифікат. Даний сертифікат необхідний для надання в митні органи при проведенні митного оформлення імпортованих товарів на підставі Закону РФ «ПРО захист прав російських споживачів».

Сертифікат відповідності продукції призначений для сертифікування партії товару, що поставляється в Росію фірмою-імпортером, або для сертифікації імпортної продукції серійного виробництва. У першому випадку сертифікат оформляється для фірми постачальника продукції на російський ринок. Термін дії сертифіката залежить від умов договору про продаж. У другому випадку заявником і одержувачем сертифіката є іноземна фірма-виробник товару, що постачається. Даний вид сертифікату дійсний протягом терміну зазначеного в сертифікаційному документі. Сертифікація проводиться нашими експертами на об’єкті виробництва фірми, що випускає сертифицируемый продукт. За результатами проведених лабораторних тестів зразків продукції видається відповідний сертифікат відповідності серійного виробництва.

Сертифікат відповідності ГОСТ Р на продукцію може бути виданий тільки при наявності необхідних для даної продукції додаткових сертифікаційних документів: гігієнічний висновок, ветеринарне свідоцтво, сертифікат пожежної безпеки і ін. В сертифікаті відповідності ГОСТ Р повинні бути посилання на перераховані вище документи.

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК проведення сертифікації продукції

Етапи проведення сертифікації:

 • Подання заявником декларації-заявки на проведення сертифікації продукції.
 • Розгляд декларації-заявки і прийняття рішення про можливість проведення сертифікації, в тому числі вибір схеми проведення сертифікації.
 • Вибір випробувальної лабораторії або центру.
 • Складання програми та методики проведення сертифікації даної продукції.
 • Відбір, ідентифікація зразків (проб).
 • Проведення випробувань (експертизи) продукції для цілей сертифікації.
 • Аналіз стану (перевірка) виробництва продукції.
 • Аналіз одержаних результатів випробувань, перевірки виробництва та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та ліцензії на право використання Знака відповідності.
 • Сертифікація виробництва сертифицируемой промислової продукції або сертифікація системи якості заявника (якщо це передбачено схемою проведення сертифікації, в тому числі і за бажанням заявника).
 • Оформлення, реєстрація сертифіката відповідності виробництва або системи якості та внесення сертифікованого виробництва або сертифікованої системи якості у Державний реєстр Системи сертифікації ГОСТ Р.
 • Видача заявнику сертифіката відповідності на виробництво продукції, що сертифікується або систему якості.
 • Оформлення, реєстрація сертифіката відповідності на продукцію та внесення сертифікованої продукції до реєстру Системи сертифікації ГОСТ Р.
 • Видача заявнику сертифіката відповідності та ліцензії на право застосування Знака відповідності (або маркування продукції Знаком відповідності).
 • Проведення інспекційного контролю за стабільністю сертифікованих характеристик (параметрів) продукції, сертифікованого виробництва, сертифікованої системи якості (якщо це передбачено схемою проведення сертифікації).

У деяких випадках для здійснення сертифікації і видачі компанії сертифіката відповідності від компанії можуть зажадати сертифікат пожежної безпеки і санітарно-епідеміологічні висновки.

Сертифікація продукції та послуг в галузі пожежної безпеки проводиться з метою підтвердження відповідності продукції та послуг вимогам пожежної безпеки, здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації. Сертифікат пожежної безпеки є обов’язковою складовою частиною сертифікату відповідності продукції ГОСТ Р. Порядок організації та проведення сертифікації визначається Державної протипожежної службою за погодженням з Комітетом Російської Федерації по стандартизації, метрології та сертифікації.

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в галузі пожежної безпеки:

 • Кошти для забезпечення пожежної безпеки
 • Речовини та матеріали
 • Будівельні конструкції та вироби
 • електротехнічні Пристрої та прилади електричні
 • Апарати теплогенеруючі

Гігієнічний висновок підтверджує відповідність продукції і товарів вимогам санітарного законодавства у разі неухильного дотримання встановлених правил при виробництві, зберіганні, транспортуванні та реалізації продукції і товарів. Гігієнічний висновок видається на один вид продукції, при цьому у висновку або у додатку до нього можуть бути вказані декілька номенклатурних одиниць (торгових марок) продукції. Принцип їх об’єднання — вироблення продукції за єдиною нормативно-технічної документації з єдиними гігієнічними критеріями безпеки. Не можуть бути включені в один гігієнічний висновок декілька видів продукції. Гігієнічний висновок видається на термін до 5 років. В певних випадках (при виробленні дослідних партій нових видів продукції, впровадження принципово нових технологій, використання нетрадиційної сировини чи компонентів), термін дії гігієнічного висновку може бути скорочений. При цьому в гігієнічному висновку визначаються конкретні умови (регламенти) виробництва чи реалізації продукції. Існує три види санітарно-епідеміологічних висновків. на продукцію, на вид діяльності, на ТУ.

Короткий опис статті: сертифікат якості, Сертифікат якості ISO ISO 9000, експертний центр сертифікації систем менеджменту. сертифікація iso ісо 9000. сертифікат якості продукції ISO 9001 (ISO 9001) відповідності якості зразок iso отриманий товару цемент болти москва

Джерело: Сертифікат якості продукції ISO 9001 (ISO 9001), зразок відповідності якості iso, отримати товару,цемент, болти — Москва

Також ви можете прочитати