Різне

Сертифікат відповідності продукції ГОСТ Р . РОСТАНДАРТ — Центр

18.10.2015

Сертифікація в системі ГОСТ Р

Сертифікація продукції є однією з форм підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам безпеки. В нашій країні правові основи діяльності по сертифікації продукції були встановлені Федеральним законом «Про сертифікації продукції та послуг» у 1993 році, згідно з яким сертифікація здійснюється зареєстрованих системах сертифікації.

Основною національною системою сертифікації в Росії є Система сертифікації ГОСТ Р. Основними нормативними документами даної системи є Гости — державні стандарти, які встановлюють обов’язкові вимоги до продукції.

Сертифікат відповідності ГОСТ Р — це документ, який видається на бланку встановленого зразка, який підтверджує, що продукція відповідає вимогам безпеки, встановленим нормативними документами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЕК і ін).

Сертифікати ГОСТ Р видаються акредитованими органами з сертифікації на підставі проведених сертифікаційних випробувань продукції, аналізу стану виробництва та інших необхідних процедур.

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в системі ГОСТ Р підготовлений Федеральним агентством з технічного регулювання і метрології згідно з пунктом 3 Постанови Уряду Російської Федерації від 1 грудня 2009 року № 982.

Декларування відповідності в системі ГОСТ Р також є формою обов’язкового підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам безпеки, поряд з обов’язковою сертифікацією і має таку ж юридичну силу, як сертифікат відповідності.

Декларацію про відповідність приймає юридична особа, зареєстрована на території РФ є виробником або продавцем, або виконує функції іноземного виробника на території РФ на підставі договору з ним в частині забезпечення відповідності продукції вимогам нормативних документів (ГОСТ, ГОСТ Р) і в частині відповідальності за невідповідність продукції вимогам нормативних документів.

Перелік продукції, підтвердження відповідності якої здійснюється у формі прийняття декларації про відповідність підготовлений Федеральним агентством з технічного регулювання і метрології згідно з пунктом 3 Постанови Уряду Російської Федерації від 1 грудня 2009 року № 982.

Добровільна сертифікація в системі ГОСТ Р в умовах ринкових відносин може бути одним з факторів успіху виробника на ринку. Якість продукції сукупність властивостей і характеристик продукції, які обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби у відповідності з призначенням.

Існує система обов’язкових стандартів, дотримуючись яких виробник забезпечує безпеку продукції (Гости, технічні регламенти). Але є також показники якості продукції, які не мають відношення до безпеки продукції для життя і здоров’я людини, такі як споживчі властивості, показники надійності, естетичні показники. Ці властивості продукції оцінюються самими покупцями на ринку в умовах конкуренції між товаровиробниками.

Саме тому, для підтвердження високих споживчих властивостей продукції і підвищення конкурентоспроможності на ринку багато виробники сертифікують свою продукцію в добровільному порядку і оформляють Добровільний сертифікат відповідності в системі ГОСТ Р. Процедура сертифікації та ж, що і при обов’язковій сертифікації в системі ГОСТ Р, але в даному випадку виробник сам визначає параметри і нормативи, на відповідність яким проводиться сертифікація.

Для отримання безкоштовної консультації з питань сертифікації продукції, скористайтесь зручним для Вас способом:

Короткий опис статті: сертифікат продукції Сертифікат відповідності (Сертифікат якості продукції)- одна з форм підтвердження відповідності продукції вимогам безпеки. Детальніша інформація та кваліфікована консультація експертів Сертифікат відповідності, Сертифікат якості продукції, сертифікат ГОСТ Р, знак якості РСТ

Джерело: Сертифікат відповідності продукції ГОСТ Р | РОСТАНДАРТ — Центр Сертифікації Продукції

Також ви можете прочитати