Різне

Порядок видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів та довідок.

23.09.2015

Порядок видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів та довідок

1. Ветеринарні свідоцтва, сертифікати, довідки видаються ветеринарними службами тільки на вантажі, підконтрольні госветнадзору і отримані на підприємстві, в господарстві (фермі), що пройшов ветеринарно-санітарне обстеження і має ветеринарне реєстраційне посвідчення органу держветнагляд. Ветеринарні свідоцтва та сертифікати є документами, що підтверджують ветеринарно-санітарну безпеку вантажів, а довідки — супровідними ветеринарними документами для доставки вантажів з господарства в господарство межах району (міста) або до місця проведення ветсанекспертизи в повному обсязі.

2. Перелік підконтрольних госветнадзору вантажів встановлюється головним державним ветеринарним інспектором Російської Федерації у відповідності з чинним законодавством.

3. Ветеринарні свідоцтва дають право їх власникам зберігати, перевозити, переробляти, зберігати та реалізувати підконтрольні госветнадзору вантажі без додаткових ветеринарних документів по всій території Російської Федерації (за винятком карантинних територій) і вивозити в країни СНД, а також реалізувати вантажі в системі оптової роздрібної торгівлі, громадського харчування, на ринках, переробним підприємствам, господарствам та іншим споживачам.

4. Ветеринарні сертифікати Російської Федерації надають право власнику вивозити вантажі за межі країни у будь-яку державу.

5. Ветеринарні довідки дають право власникам транспортувати продукцію тваринного походження автомобільним, залізничним, водним та іншими видами транспорту від місця вирощування, виробництва (забою), збирання, заготівлі та ін. до установи держветнагляд, проводить ветеринарно-санітарну експертизу, при цьому права на реалізацію ветеринарні довідки не дають.

6. При перевезеннях продуктів і сировини тваринного походження між суб’єктами Російської Федерації ветеринарні свідоцтва видаються на продукцію, список якої регламентовано ветеринарним законодавством. При перевезеннях в межах суб’єкта Федерації, а також в межах району (міста), з урахуванням місцевих умов і залежно від наявності зоонозних або зоо-антропонозних захворювань, головний держветінспектор адміністративної території за погодженням з вищестоящим головним госветинспектором має право змінити, доповнити або скоротити) список підконтрольних госветнадзору вантажів, що підлягають супроводженню ветеринарним свідоцтвом.

7. При реалізації великої партії продукції, на яку видано держветслужбою ветсвідоцтво, частинами одночасно кільком споживачам, головний госветинопектор району (міста) може в порядку виключення в межах району (міста) дозволити, за погодженням з головним госветинспектором суб’єкта Російської Федерації, здійснювати транспортування і приймання частин такої партії за відмітками (штампів) держвет-служби у супровідних документах (посвідчення якості, товарно-транспортних накладних тощо), за якими ведеться транспортування і приймання вантажів для споживача, з обов’язковим зазначенням дати видачі, номера ветсвидетельства, виданого на всю партію, та підписом ветлікаря держветслужби, що видав ветсвідоцтво.

8. Ветеринарні свідоцтва видаються державної та відомчими ветеринарними службами (кожна в межах своєї компетенції), а ветеринарні довідки — виробничої ветслужбою.

9. Державна ветеринарна служба здійснює видачу ветеринарних свідоцтв тільки тим громадянам, підприємствам, організаціям і установам, які мають дозвіл держветслужби на право заняття розведенням і вирощуванням тварин, заготівлею, переробкою, зберіганням і реалізацією продукції тваринного походження, забезпечують повний перелік робіт з ветеринарно-санітарної експертизи у відповідності з діючою нормативною документацією та атестованим на ветеринарно-санітарну компетентність в установленому порядку.

10. Ветеринарні свідоцтва видають у разі вивезення підконтрольних вантажів за межі району (міста), області (краю), автономного утворення, республіки в складі Російської Федерації, а також при ввезенні вантажів з-за кордону в обмін на ветеринарні сертифікати країн-експортерів, видані органами державної ветеринарної служби цих країн.

11. Ветеринарні свідоцтва залежно від групи підконтрольних вантажів видаються у трьох формах:

* форма 1 — при перевезенні живих тварин, а також біологічних об’єктів, що використовуються для їх розмноження;

* форма 2 — на харчові продукти і продовольча сировина тваринного походження;

* форма 3 — на нехарчові продукти, технічне сировина і корми тваринного походження.

12. Ветеринарні сертифікати видаються державними ветеринарними лікарями на погранветпунктах при вивезенні вантажів за межі Російської Федерації (крім країн СНД).

13. При експорті ветсертификат видається власнику вантажу в обмін на ветеринарне свідоцтво, видане держветслужбою з мосту виходу вантажу, при наявності дозволу головного госветинспектора Росії на вивезення цього вантажу.

14. Право видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів та довідок надається ветеринарним лікарям і фельдшерам наступних служб:

а) ветеринарних довідок — спеціалістам виробничих ветеринарних служб у господарствах, організаціях, установах і на підприємствах, атестованим головним госветинспектором суб’єкта Російської Федерації в установленому порядку і мають право таврувати продукцію клеймом «Попередній огляд»;

б) ветеринарних свідоцтв — спеціалістам закладів державної та відомчих ветеринарних служб: ветеринарних станцій по боротьбі з хворобами тварин, ветеринартто-санітарних станцій (інспекцій, відділів), погранветпунктов, транспортної служби, дільничних ветеринарних лікарень, ветеринарних дільниць і пунктів, підрозділів держветнагляд на переробних підприємствах, — мають право таврувати продукцію овальним клеймом;

в) ветеринарних сертифікатів — фахівцям прикордонних контрольних ветеринарних пунктів.

15. Ветеринарні свідоцтва на продукцію і сировину тваринного походження, що підлягають спеціальній обробці (знезараженню), видають тільки фахівці установ держветслужби.

16. Ветеринарні фахівці відомчих служб видають ветеринарні свідоцтва тільки на тварин, що належать цим відомствам, а також на ті продукти і сировину тваринного походження, які отримані на належних цим відомствам підприємствах.

17. Термін дії ветеринарних свідоцтв з моменту видачі до дня відвантаження:

* форма 1 — на тваринах — 3 дня (на рибу — 7 днів), на сперму, зиготи, запліднену ікру риб — 15 днів;

* форма 2 — 5 днів;

* форма 3 — 5 днів.

Термін дії ветеринарного свідоцтва після відвантаження визначається терміном реалізації продукту і часом транспортування.

18. При неблагополуччя території, акваторії щодо захворювань тварин супровідні ветеринарні документи повинні мати номер і дату дозволу головного госветинспектора Росії або його заступника.

19. Ветеринарні свідоцтва та довідки визнаються недійсними у випадках:

a) видачі організаціями (особами), що не передбачені даним Положенням, без печатки ветеринарного установи, без печатки управління ветеринарії (ветотдела) суб’єкта Російської Федерації (ветсви-ще одне свідчення при експорті); видачі на бланках невстановленого зразка; заповнення різними почерками, чорнилом, шрифтами; мають виправлення, особливо цифрові та іменні;

b) відсутність розшифровки підпису ветспециалиста, що видав документ;

c) нечіткого (погано читаються, змазані і т.д.) відбитка печатки (штампа); невідповідності ваги (кількості) та характеристики вантажу, зазначеного в документі, фактичному;

d) подання у вигляді копій (ксерокопій), не завірених оригіналом печатки;

e) недотримання форми документа, строку дії та інших вимог цього Положення.

20. Ветеринарні фахівці, що здобули право видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів та довідок, несуть повну відповідальність за виконання вимог цього Положення в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

21. Підробка ветеринарних свідоцтв, сертифікатів, довідок і фальсифікація містяться в них даних переслідується за законом.

Оформлення ветеринарних свідоцтв, сертифікатів та довідок

1. Ветеринарні свідоцтва та довідки заповнюються тільки російською мовою.

2. Ветеринарний сертифікат повинен бути на двох мовах: українською та мовою країни-імпортера, заповнюється за рахунок відправника.

3. Ветеринарні свідоцтва, сертифікати, довідки заповнюються чорнилом (пастою) або на оргтехніці. Внесення виправлень не допускається.

4. Всі графи ветеринарних свідоцтв, сертифікатів та довідок повинні бути заповнені. При посиланні на результати лабораторних досліджень вказують найменування лабораторії, яка проводила дослідження, номер і дату експертизи.

5. Номери всіх використаних клейм перераховуються у графі «особливі позначки».

6. Ветеринарні свідоцтва та довідки завіряються печаткою ветслужби, їх видала. Ветеринарні сертифікати завіряються штампом погранветпункта (на вимогу країни-імпортера).

7. При відправці підконтрольного вантажу за межі території суб’єкта Російської Федерації в ветеринарні свідоцтва вписують номер дозволу головного госветинспектора суб’єкта Російської Федерації або його заступника і додатково запевняють гербовою печаткою районної ветеринарної станції по боротьбі з хворобами тварин (міський ветеринарно-санітарної станції), при відправці на експорт — гербовою печаткою ветеринарного управління (об’єднання, комітету) Ради Міністрів республіки у складі Російської Федерації, адміністрацій краю, області.

8. При імпорті вантажів вся інформація, що міститься в іноземній ветеринарному сертифікаті, довжка бути представлена на погранветпункт російською мовою.

9. У передбачених випадках у ветеринарному свідоцтві зазначають номер і дату видачі дозволу головного госветинспектора або його заступника на експорт або імпорт). Для імпортованої продукції у супровідних документах повинно містити вказівку про порядок її використання в Російській Федерації.

10. Бланки ветеринарних свідоцтв є документами суворої звітності і мають типографським виконаний дев’ятизначний номер, перші дві цифри якого відповідають номером, присвоєним даній території в додатку до «Інструкції з ветеринарного клеймуванню м’яса», а решта сім — порядковим номером. Передавання незаповнених бланків особам, які не мають права видачі ветсвидетельств, заборонена.

11. Бланки ветеринарних свідоцтв друкуються на кольоровий, захищеної від підробки, встановленого зразка папері форматом 210×297 мм на одному аркуші, допускається заповнення зворотного боку аркуша; бланки ветеринарного свідоцтва форми 1 друкуються на папері зеленого кольору, форми 2 — червоного кольору, форми 3 — синього кольору.

12. Заповнюються корінець і дублікат ветеринарного свідоцтва. Корінець ветеринарного свідоцтва залишається у справі видав документ ветеринарного установи і надалі передається головному госветинспектору району (міста) на зберігання.

13. За видачу однієї і більше копій ветеринарного свідоцтва кожна з копій завіряється тій же підписом і печаткою (штампом), що і оригінал, копіювання підпису і печатки (штампа) не допускається.

14. В цілях посилення ступеня захисту ветеринарних свідоцтв, сертифікатів та довідок від підробки та забезпечення їх обліку бланки документів друкуються друкарським способом на замовлення:

а) ветеринарні сертифікати — зонального управління держветнагляд;

б) ветеринарні свідоцтва — органу державного ветеринарного нагляду суб’єкта Російської Федерації, відомчих ветеринарних служб і мають типографським виконаний номер;

в) ветеринарні довідки — за замовленням головного ветеринарного інспектора району (міста).

15. Фахівці держветслужби, яким надано право видачі ветеринарних свідоцтв відповідної форми, отримують їх бланки у головного держвет-інспектора району (міста), з послідовними порядковими номерами та в прошнурованому вигляді по 100 екз. під розпис, як документ суворої звітності. Після використання підшивки бланків їх корінці повертаються головному госветинспектору району (міста) і підлягають зберіганню протягом трьох років.

16. Порядок видачі, обліку та зберігання ветеринарних свідоцтв, що видаються відомчими ветеринарними службами, визначається цими службами самостійно за погодженням з головним госветинспек-тором Росії.

17. Порядок обліку та зберігання ветеринарних довідок визначається головним госветинспектором району (міста) за погодженням з головним госветинспектором Російської Федерації

Короткий опис статті: ветеринарний сертифікат

Джерело: Порядок видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів та довідок / Ветеринарне законодавство

Також ви можете прочитати