Подарунковий сертифікат

Подарунковий сертифікат це товар?, Бізнес-Форум ЛІГА:Форуми

14.10.2015

Подарунковий сертифікат це товар?

Продовжу тему:

якщо передача сертифікатів юридичній особі відбулася в жовтні, про оплата від цієї юридичної особи пройшла в листопаді, коли у продавця сертифікатів настане податкове зобов’язання з ПДВ?

Подарункові сертифікати в обліку

У даній статті мова йде про бухгалтерському і податковому обліку такого «фінансового інструменту» покупця, як подарунковий сертифікат.

Багатьом з нас, напевно, доводилося бачити в магазинах (наприклад, з продажу косметики), читати або чути в рекламних повідомленнях про поширення продавцями «подарункових сертифікатів» (далі — сертифікатів). Хто його бачив, той знає, що на вигляд це така гарненька «папірець» або пластикова картка з різного роду вензелями, карлючками, малюночками і т. д. Його можна купити, заплативши суму, зазначену на ньому як його номінал, або отримати в подарунок при придбанні того чи іншого товару. Скористатися сертифікатом його власник може у відповідності з правилами, зазначеними на його зворотному боці або в окремому повідомленні.

Серед оголошених рекламних оголошень, в яких зустрічається інформація про сертифікати, зустрічаються, наприклад, такі. Один продавець вказав, що до кожної купленої у нього одиниці товару додається подарунковий сертифікат номіналом 10 грн. Власник такого сертифіката, здійснюючи одну з подальших покупок, має право назвати код такого сертифіката і його номінал буде віднятий із суми такої покупки. Інший продавець застосував більш складну схему.

В рекламному проспекті зазначається, що номінал сертифіката дорівнює кількості балів, отриманих при покупці тих чи інших товарів його виробництва. Ці бали накопичуються на окремому рахунку після реєстрації покупця через Інтернет на сайті компанії. Власник сертифіката в ході будь-якої іншої покупки товару цього ж виробника має право на отримання подарунка, вартість якого відповідає тому чи іншому кількості балів. А є магазини, де можна просто прийти, заплатити гроші, отримати сертифікат на цю суму, а згодом використовувати його як грошову купюру при розрахунках за товар в цьому магазині.

Як бачимо, переваги сертифікатів для їх власників очевидні. Наприклад, покупець в цей момент не знає, якого кольору телефон краще подарувати комусь на день народження. Продавець йому радить купити у нього сертифікат (-ти) на певну суму, подарувати їх імениннику, а він сам прийде в магазин і вибере товар собі до душі. Тому і не дивно, що переймаючи чийсь досвід, багато торгових підприємств вводять такі сертифікати у себе. А перед бухгалтерами іноді вже за фактом постає завдання організувати їх облік.

Перш за все зазначимо, що сертифікат не є цінним папером. Хоча «зовні», не позбавлений деяких її ознак. Так, наприклад, якщо звернутися до Закону про ЦП, то побачимо, що сертифікату в деякій мірі притаманні, наприклад, риси облигации1. Емітуючи облігації, ми отримуємо гроші, а разом з тим зобов’язуємося сплатити їх з відсотками або свідомо певними товарами. Продавши сертифікат, ми також отримуємо гроші та зобов’язуємося виконати на користь власника сертифіката зобов’язання, які на себе беремо. Не позбавлені сертифікати і ознак ф’ючерсного контракта2. Проте держава не регулює порядок випуску подарункових сертифікатів, не встановлює для них форму і т. д.

1 Облігація засвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента облігації повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

2 Ф’ючерсний контракт — стандартний документ, що засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту.

Тому вони і не є цінними паперами.

Основне призначення сертифіката — стимулювання покупця, прив’язка його чи його рідних і знайомих до конкретної торгової мережі, що в підсумку переслідують мету підвищення обсягів продажу. Тому впровадження сертифікатів слід розглядати як складову маркетингової політики.

Відповідно, всі витрати на виготовлення сертифікатів є витратами на збут в бухобліку і прямо пов’язані з господарською діяльністю для цілей податкового обліку. Проте для повноти «доказової бази» підприємству слід оформити впровадження сертифікатів окремим наказом розробити положення про порядок їх обігу. Таке положення або такі правила відіграють вирішальну роль в організації подальшого обліку операцій з ним.

За замовлення зацікавленої особи виготовити сертифікат можуть взятися, як правило, підприємства поліграфії, якщо він виготовляється на паперовій основі, або підприємства, які спеціалізуються на виготовленні товарів з пластмас, якщо його виготовляють на пластмасовій основі. Витрати на виготовлення сертифікатів (розробка макету, послуги з друкування тощо) складають їх собівартість (основи, з якого вони виготовлені), а готові сертифікати обліковуються на субрахунку 209 «Інші матеріали». По мірі продажу (дарування) сертифікатів відповідну їх кількість за актами списується із підзвіту матеріально відповідальної особи на витрати на збут.

Приклад 1

Підприємство «Подаруночок» замовило виготовити йому 200 сертифікатів. Вартість послуг з друкування сертифікатів друкарнею складає 600,00 грн., у т. ч. ПДВ — 100,00 грн. У травні покупцями куплено 50 сертифікатів. В обліку оприбуткування і використання сертифікатів можна відобразити наступним чином.

Таблиця 1№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Оплачено послуги з друкування сертификатов1 631

6411 311

644 600,00

100,00 — 500,00

2 Оприбутковано сертифікати 209

644 631

631 500,00

100,00 — —

3 Списано витрати на збут вартість 50 сертифікатів, придбаних покупцями 93 209 125,00 — п. 5.9

1 Субрахунок 6411 з обліку податку на додану вартість.

З наведеного на початку ми побачили лише три можливих варіанти умов обігу сертифіката.

Їх може бути скільки завгодно, розробляє їх підприємство самостійно, і в кожному з них облік буде різний.

У першому випадку сертифікат слід розцінювати, як пропозиція укласти договір купівлі-продажу товару на звичайних умовах з наданням знижки у фіксованій сумі (оферта). Такі сертифікати в момент їх передачі покупцям в обліку як зобов’язання не відображаються. Облік з їх використанням виглядає наступним чином.

Приклад 2

Підприємство «Подаруночок» продало в травні 100 одиниць товару на суму 1200,00 грн, до яких видало 100 сертифікатів номіналом по 10,00 грн. У цьому ж місяці при покупці інших 200 одиниць товару на суму 2400,00 грн покупцями було пред’явлено 20 сертифікатів. Загальна сума наданих знижок склала 200,00 грн. В обліку використання сертифікатів можна відобразити наступним чином.

Таблиця 2№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Продано 100 одиниць товару 301

702 702

6411 1 200,00

200,00 1000,00 —

Роздано 100 сертифікатів 93 209 250,00 — п. 5.9

2 Відображені за балансом зобов’язання щодо надання знижок 03 х 1 000,00 — —

3 Продано 200 одиниць товару 301

702 702

6411 2 200,00

367,00 1 833,00 —

4 Відображена сума знижок- —

5 Списано вартість проданого товару 902 282 2 200,00 — —

У даному випадку знижка надається в момент придбання товару, особа покупця не ідентифікується, тому і окрема проводка на віднімання суми знижки з доходу (субрахунок 704) не робиться.

У другому випадку сертифікат слід розцінювати як публічна обіцянка дарунку його пред’явникові. А обіцянки в обліку не є зобов’язаннями, так як не відповідають вимогам норм П(С)БО 11 «Зобов’язання». Тому в обліку відображають тільки собівартість сертифіката як витрати на збут в момент його видачі покупцеві. А обіцяні подарунки в момент видачі розглядаються як витрати на рекламу та відображаються в порядку, передбаченому пп. 5.4.4 Закону про прибуток.

Приклад 3

Підприємство «Подаруночок» продало в травні 100 одиниць товару, до яких видало 100 сертифікатів. В цьому ж місяці на сайті зареєструвалося 20 покупців, яким на рахунок було зараховано по 30 балів. З них при подальшої купівлі за подарунком звернулося 5 чоловік, кожен з яких отримав плюшевого ведмедика. В обліку використання сертифікатів можна відобразити наступним чином.

Таблиця 3№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Продано 100 одиниць товару 301

702 702

6411 1 200,00

200,00 1000,00 —

2 Роздано 100 сертифікатів 93 209 250,00 — п. 5.9

3 Відображені за балансом зобов’язання щодо надання подарунків зареєстрованим покупцям в сумі вартості подарунків 03 х 5 000,00 — —

4 Роздані подарунки 5 покупцям 93

93 282

6411 300,00

60,00 — пп. 5.4. 4

У третьому варіанті продаж сертифіката вже призводить до виникнення валових доходів та податкових зобов’язань з ПДВ у момент його продажу. Тим не менш тут сертифікат не є товаром. Податкові зобов’язання виникають в силу того, що залежно від умов випуску плату за сертифікат підприємство, його випускає, визначає як аванс або завдаток за попереднім договором купівлі-продажу такого товару. В умовах випуску таких сертифікатів передбачають, наприклад, такі умови:

термін дії сертифіката — 90 днів;

купівля сертифіката є свідченням укладення попереднього договору купівлі-продажу із зобов’язанням укласти основний договір купівлі-продажу товарів з наявного асортименту за цінами на дату покупки до закінчення терміну дії сертифіката;

плата, внесена за сертифікат, є авансом;

після закінчення дії сертифіката внесена за нього плата повертається на вимогу покупця;

якщо вартість товару перевищує номінал сертифіката, то покупець здійснює доплату. В іншому випадку різниця повертається покупцеві.

В обліку звернення такого сертифіката можна відобразити наступним чином.

Продаж товару з доплатою

Таблиця 4№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Продано 100 сертифікатів 301

Таблиця 5№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Проданий товар в рахунок сертифікату 361 702 90,00 — п. 5.9

2 Відображено ПДВ 702 643 15,00 — —

3 Списано вартість сертифіката 685 361 90,00 — —

4 Списано вартість товару 902 282 90,00 — —

5 Повернута покупцю різниця 685 301 10,00 — —

Приклад 4

Підприємство продало за місяць 100 сертифікатів номіналом по 100 грн. У цьому ж місяці для отоварювання сертифікатів звернулося два покупця. Один з них придбав товар вартістю 150 грн (табл. 4), другий — 90 грн (табл. 5), у т. ч. ПДВ.

В даному випадку одержання плати за товар розглядаємо як перша подія, на яке і виникають податкові зобов’язання, як це встановлено п. 11.3 Закону про прибуток та п. 7.3 Закону про ПДВ.

Якщо плату за сертифікат визначити як завдаток, то по закінченні дії сертифіката завдаток переходить у власність продавця і покупець втрачає право вимоги до продавця. Якщо продавець ухиляється від укладення договору, то він зобов’язаний повернути подвійну суму завдатку. У цих ситуаціях слід мати на увазі, що всі розрахунки, в т. ч. при поверненні частини вартості сертифіката, якщо ціна товару менша, ніж його номінал, повинні проводитись через РРО.

Тим не менш, юристи схильні вважати, що сертифікат не є формою попереднього договору, так як не містить всіх істотних умов, на яких необхідно укладати основний договір. Швидше за все, сертифікат слід вважати запрошенням робити пропозиції укласти договір (ст. 641 ЦК). І знову ж з застереженням «якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях.

І на завершення нашої консультації коротко розглянемо питання відповідальності працівників за втрату сертифікатів. Наприклад, продавець, взявши гроші за один сертифікат, віддав два. Виникає закономірне питання, чи можна утримати з продавця номінальну вартість сертифіката, адже власник неправомірно скористається авансом. Сертифікат не є товаром. Це форма договору. А притягнути працівника до відповідальності за втрату договору, автор вважає, що можна. Але тільки після того, як таким сертифікатом скористаються. Саме в цей момент підприємству і буде завдано шкоди, який можна достовірно визначити і який можна стягнути з винної особи.

1 За субрахунком 6411 відображаються розрахунки по ПДВ.

Нормативна база

1. ЦКУ – Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. за № 435-ІV.

2. П(С)БО 11 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 із змінами і доповненнями.

Подарункові сертифікати в обліку

У даній статті мова йде про бухгалтерському і податковому обліку такого «фінансового інструменту» покупця, як подарунковий сертифікат.

Багатьом з нас, напевно, доводилося бачити в магазинах (наприклад, з продажу косметики), читати або чути в рекламних повідомленнях про поширення продавцями «подарункових сертифікатів» (далі — сертифікатів). Хто його бачив, той знає, що на вигляд це така гарненька «папірець» або пластикова картка з різного роду вензелями, карлючками, малюночками і т.д. Його можна купити, заплативши суму, зазначену на ньому як його номінал, або отримати в подарунок при придбанні того чи іншого товару. Скористатися сертифікатом його власник може у відповідності з правилами, зазначеними на його зворотному боці або в окремому повідомленні.

Серед оголошених рекламних оголошень, в яких зустрічається інформація про сертифікати, зустрічаються, наприклад, такі. Один продавець вказав, що до кожної купленої у нього одиниці товару додається подарунковий сертифікат номіналом 10 грн. Власник такого сертифіката, здійснюючи одну з подальших покупок, має право назвати код такого сертифіката і його номінал буде віднятий із суми такої покупки. Інший продавець застосував більш складну схему.

В рекламному проспекті зазначається, що номінал сертифіката дорівнює кількості балів, отриманих при покупці тих чи інших товарів його виробництва. Ці бали накопичуються на окремому рахунку після реєстрації покупця через Інтернет на сайті компанії. Власник сертифіката в ході будь-якої іншої покупки товару цього ж виробника має право на отримання подарунка, вартість якого відповідає тому чи іншому кількості балів. А є магазини, де можна просто прийти, заплатити гроші, отримати сертифікат на цю суму, а згодом використовувати його як грошову купюру при розрахунках за товар в цьому магазині.

Як бачимо, переваги сертифікатів для їх власників очевидні. Наприклад, покупець в цей момент не знає, якого кольору телефон краще подарувати комусь на день народження. Продавець йому радить купити у нього сертифікат (-ти) на певну суму, подарувати їх імениннику, а він сам прийде в магазин і вибере товар собі до душі. Тому і не дивно, що переймаючи чийсь досвід, багато торгових підприємств вводять такі сертифікати у себе. А перед бухгалтерами іноді вже за фактом постає завдання організувати їх облік.

Перш за все зазначимо, що сертифікат не є цінним папером. Хоча «зовні», не позбавлений деяких її ознак. Так, наприклад, якщо звернутися до Закону про ЦП, то побачимо, що сертифікату в деякій мірі притаманні, наприклад, риси облигации1. Емітуючи облігації, ми отримуємо гроші, а разом з тим зобов’язуємося сплатити їх з відсотками або свідомо певними товарами. Продавши сертифікат, ми також отримуємо гроші та зобов’язуємося виконати на користь власника сертифіката зобов’язання, які на себе беремо. Не позбавлені сертифікати і ознак ф’ючерсного контракта2. Проте держава не регулює порядок випуску подарункових сертифікатів, не встановлює для них форму і т. д.

1 Облігація засвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента облігації повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

2 Ф’ючерсний контракт — стандартний документ, що засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту.

Тому вони і не є цінними паперами.

Основне призначення сертифіката — стимулювання покупця, прив’язка його чи його рідних і знайомих до конкретної торгової мережі, що в підсумку переслідують мету підвищення обсягів продажу. Тому впровадження сертифікатів слід розглядати як складову маркетингової політики.

Відповідно, всі витрати на виготовлення сертифікатів є витратами на збут в бухобліку і прямо пов’язані з господарською діяльністю для цілей податкового обліку. Проте для повноти «доказової бази» підприємству слід оформити впровадження сертифікатів окремим наказом розробити положення про порядок їх обігу. Таке положення або такі правила відіграють вирішальну роль в організації подальшого обліку операцій з ним.

За замовлення зацікавленої особи виготовити сертифікат можуть взятися, як правило, підприємства поліграфії, якщо він виготовляється на паперовій основі, або підприємства, які спеціалізуються на виготовленні товарів з пластмас, якщо його виготовляють на пластмасовій основі. Витрати на виготовлення сертифікатів (розробка макету, послуги з друкування тощо) складають їх собівартість (основи, з якого вони виготовлені), а готові сертифікати обліковуються на субрахунку 209 «Інші матеріали». По мірі продажу (дарування) сертифікатів відповідну їх кількість за актами списується із підзвіту матеріально відповідальної особи на витрати на збут.

Приклад 1

Підприємство «Подаруночок» замовило виготовити йому 200 сертифікатів. Вартість послуг з друкування сертифікатів друкарнею складає 600,00 грн., у т. ч. ПДВ — 100,00 грн. У травні покупцями куплено 50 сертифікатів. В обліку оприбуткування і використання сертифікатів можна відобразити наступним чином.

Таблиця 1№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Оплачено послуги з друкування сертификатов1 631

6411 311

644 600,00

100,00 — 500,00

2 Оприбутковано сертифікати 209

644 631

631 500,00

100,00 — —

3 Списано витрати на збут вартість 50 сертифікатів, придбаних покупцями 93 209 125,00 — п. 5.9

1 Субрахунок 6411 з обліку податку на додану вартість.

З наведеного на початку ми побачили лише три можливих варіанти умов обігу сертифіката.

Їх може бути скільки завгодно, розробляє їх підприємство самостійно, і в кожному з них облік буде різний.

У першому випадку сертифікат слід розцінювати, як пропозиція укласти договір купівлі-продажу товару на звичайних умовах з наданням знижки у фіксованій сумі (оферта). Такі сертифікати в момент їх передачі покупцям в обліку як зобов’язання не відображаються. Облік з їх використанням виглядає наступним чином.

Приклад 2

Підприємство «Подаруночок» продало в травні 100 одиниць товару на суму 1200,00 грн, до яких видало 100 сертифікатів номіналом по 10,00 грн. У цьому ж місяці при покупці інших 200 одиниць товару на суму 2400,00 грн покупцями було пред’явлено 20 сертифікатів. Загальна сума наданих знижок склала 200,00 грн. В обліку використання сертифікатів можна відобразити наступним чином.

Таблиця 2№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Продано 100 одиниць товару 301

702 702

6411 1 200,00

200,00 1000,00 —

Роздано 100 сертифікатів 93 209 250,00 — п. 5.9

2 Відображені за балансом зобов’язання щодо надання знижок 03 х 1 000,00 — —

3 Продано 200 одиниць товару 301

702 702

6411 2 200,00

367,00 1 833,00 —

4 Відображена сума знижок- —

5 Списано вартість проданого товару 902 282 2 200,00 — —

У даному випадку знижка надається в момент придбання товару, особа покупця не ідентифікується, тому і окрема проводка на віднімання суми знижки з доходу (субрахунок 704) не робиться.

У другому випадку сертифікат слід розцінювати як публічна обіцянка дарунку його пред’явникові. А обіцянки в обліку не є зобов’язаннями, так як не відповідають вимогам норм П(С)БО 11 «Зобов’язання». Тому в обліку відображають тільки собівартість сертифіката як витрати на збут в момент його видачі покупцеві. А обіцяні подарунки в момент видачі розглядаються як витрати на рекламу та відображаються в порядку, передбаченому пп. 5.4.4 Закону про прибуток.

Приклад 3

Підприємство «Подаруночок» продало в травні 100 одиниць товару, до яких видало 100 сертифікатів. В цьому ж місяці на сайті зареєструвалося 20 покупців, яким на рахунок було зараховано по 30 балів. З них при подальшої купівлі за подарунком звернулося 5 чоловік, кожен з яких отримав плюшевого ведмедика. В обліку використання сертифікатів можна відобразити наступним чином.

Таблиця 3№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Продано 100 одиниць товару 301

702 702

6411 1 200,00

200,00 1000,00 —

2 Роздано 100 сертифікатів 93 209 250,00 — п. 5.9

3 Відображені за балансом зобов’язання щодо надання подарунків зареєстрованим покупцям в сумі вартості подарунків 03 х 5 000,00 — —

4 Роздані подарунки 5 покупцям 93

93 282

6411 300,00

60,00 — пп. 5.4. 4

У третьому варіанті продаж сертифіката вже призводить до виникнення валових доходів та податкових зобов’язань з ПДВ у момент його продажу. Тим не менш тут сертифікат не є товаром. Податкові зобов’язання виникають в силу того, що залежно від умов випуску плату за сертифікат підприємство, його випускає, визначає як аванс або завдаток за попереднім договором купівлі-продажу такого товару. В умовах випуску таких сертифікатів передбачають, наприклад, такі умови:

термін дії сертифіката — 90 днів;

купівля сертифіката є свідченням укладення попереднього договору купівлі-продажу із зобов’язанням укласти основний договір купівлі-продажу товарів з наявного асортименту за цінами на дату покупки до закінчення терміну дії сертифіката;

плата, внесена за сертифікат, є авансом;

після закінчення дії сертифіката внесена за нього плата повертається на вимогу покупця;

якщо вартість товару перевищує номінал сертифіката, то покупець здійснює доплату. В іншому випадку різниця повертається покупцеві.

В обліку звернення такого сертифіката можна відобразити наступним чином.

Продаж товару з доплатою

Таблиця 4№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Продано 100 сертифікатів 301

Таблиця 5№ п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

грн Податковий облік

Дт Кт ВД ВВ

1 Проданий товар в рахунок сертифікату 361 702 90,00 — п. 5.9

2 Відображено ПДВ 702 643 15,00 — —

3 Списано вартість сертифіката 685 361 90,00 — —

4 Списано вартість товару 902 282 90,00 — —

5 Повернута покупцю різниця 685 301 10,00 — —

Приклад 4

Підприємство продало за місяць 100 сертифікатів номіналом по 100 грн. У цьому ж місяці для отоварювання сертифікатів звернулося два покупця. Один з них придбав товар вартістю 150 грн (табл. 4), другий — 90 грн (табл. 5), у т. ч. ПДВ.

В даному випадку одержання плати за товар розглядаємо як перша подія, на яке і виникають податкові зобов’язання, як це встановлено п. 11.3 Закону про прибуток та п. 7.3 Закону про ПДВ.

Якщо плату за сертифікат визначити як завдаток, то по закінченні дії сертифіката завдаток переходить у власність продавця і покупець втрачає право вимоги до продавця. Якщо продавець ухиляється від укладення договору, то він зобов’язаний повернути подвійну суму завдатку. У цих ситуаціях слід мати на увазі, що всі розрахунки, в т. ч. при поверненні частини вартості сертифіката, якщо ціна товару менша, ніж його номінал, повинні проводитись через РРО.

Тим не менш, юристи схильні вважати, що сертифікат не є формою попереднього договору, так як не містить всіх істотних умов, на яких необхідно укладати основний договір. Швидше за все, сертифікат слід вважати запрошенням робити пропозиції укласти договір (ст. 641 ЦК). І знову ж з застереженням «якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях.

І на завершення нашої консультації коротко розглянемо питання відповідальності працівників за втрату сертифікатів. Наприклад, продавець, взявши гроші за один сертифікат, віддав два. Виникає закономірне питання, чи можна утримати з продавця номінальну вартість сертифіката, адже власник неправомірно скористається авансом. Сертифікат не є товаром. Це форма договору. А притягнути працівника до відповідальності за втрату договору, автор вважає, що можна. Але тільки після того, як таким сертифікатом скористаються. Саме в цей момент підприємству і буде завдано шкоди, який можна достовірно визначити і який можна стягнути з винної особи.

1 За субрахунком 6411 відображаються розрахунки по ПДВ.

Нормативна база

1. ЦКУ – Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. за № 435-ІV.

2. П(С)БО 11 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 із змінами і доповненнями.

Короткий опис статті: подарунковий сертифікат Тема Подарунковий сертифікат це товар? у розділі Бізнес-Форум форумів на порталі ЛІГА Online

Джерело: Подарунковий сертифікат це товар? — Бізнес-Форум – ЛІГА:Форуми

Також ви можете прочитати