Різне

ЕЦП. Сертифікати ключів електронного цифрового підпису, оформлення

08.10.2015

Порядок придбання сертифіката ключа електронного підпису:

1 крок Вибираєте необхідний набір послуг і надсилаєте нам реквізити будь-яким зручним способом: на електронну пошту, через форму зворотного зв’язку або повідомляєте по телефону. Оператор Засвідчувального центру формує договір надання послуг виставляє рахунок на виготовлення Сертифікату Користувача УЦ і надсилає зазначені документи Вам на електронну пошту.

2 крок Направляєте необхідний набір копій документів (завірених організацією ) на перевірку адміністратору Засвідчувального центру будь-яким зручним для Вас способом: курьером в офіс УЦ Альфа-сервіс, електронною поштою (скановані копії), поштою Росії. У разі позитивної перевірки та за умови оплати послуг Засвідчувального центру — оператор УЦ запрошує Вас в офіс УЦ для отримання Сертифіката ключа перевірки електронного підпису (ЕЦП) на електронному носії. Документи перевіряються на повноту комплекту, на правильність заповнення, а також на наявність повноважень Власника Сертифіката ключа перевірки електронного підпису (СКПЭП) діяти від імені юридичної особи — у разі отримання ЕЦП юридичною особою.

3 крок Полягає до прибуття Власника Сертифіката електронного підпису (або його повноважного представника) в Засвідчує центр з метою отримання Сертифіката ключа перевірки електронного підпису. Цей етап займає близько 15 хвилин і вимагає від Власника електронного підпису наявності при собі паперових копій раніше наданих документів та документа, що посвідчує особу (паспорта). У разі отримання ЕЦП представником юридичної особи необхідно також при собі мати печатку організації для оформлення договору та акту виконаних робіт (можливе попереднє оформлення договору про надання послуг Засвідчувального центру та акта виконаних робіт з боку юридичної особи — Власника Сертифіката, у цьому випадку відбувається обмін примірниками документів та наявність печатки не обов’язково).

Необхідні документи, що надаються в Засвідчує центр, для отримання Кваліфікованого сертифікату ключа перевірки електронного підпису:

Необхідні документи юридичної особи для отримання Сертифіката ключа ЕЦП

— Копія Свідоцтва про взяття на облік юридичної особи в податковому органі.

— Копія документа, який підтверджує повноваження керівника юридичної особи .

— Копія документа, що посвідчує особу власника Сертифіката ключа перевірки електронного підпису.

— Підписану заяву на виготовлення Сертифіката, завірена печаткою організації (Додаток № 3 Договору про надання послуг Засвідчувального центру).

— Копія СНІЛС Власника Сертифіката (страховий номер індивідуального особового рахунку громадянина в системі обов’язкового пенсійного страхування).

— Довіреність, що підтверджує повноваження Власника Сертифіката (у разі, якщо Власник Сертифіката не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності).

— Довіреність на повноважного представника юридичної особи на отримання Сертифіката (у разі, якщо Сертифікат отримує не власник Сертифіката, а його повноважний представник).

— Копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця.

— Копія документа, що посвідчує особу фізичної особи.

— Підписану заяву на виготовлення Сертифіката (Додаток № 3 Договору про надання послуг Засвідчувального центру).

— Копія СНІЛС Власника Сертифіката (страховий номер індивідуального особового рахунку громадянина в системі обов’язкового пенсійного страхування).

— Нотаріально засвідчена довіреність, що підтверджує повноваження Власника Сертифіката, що діє від імені Індивідуального підприємця (у випадку, якщо власником Сертифіката є не Індивідуальний підприємець).

— Нотаріально завірена довіреність на повноважного представника на отримання Сертифіката (у разі, якщо Сертифікат ключа перевірки електронного підпису отримує не Власник Сертифіката, а його повноважний представник).

Необхідні документи фізичної особи для отримання Сертифіката ключа ЕЦП

— Копія СНІЛС Власника Сертифіката (страховий номер індивідуального особового рахунку громадянина в системі обов’язкового пенсійного страхування), надається у разі подання заяви на випуск Кваліфікованого сертифікату ключа перевірки електронного підпису.

— Копія документа, що посвідчує особу фізичної особи.

— Підписану заяву на виготовлення Сертифіката (Додаток №3 Договору про надання послуг Засвідчувального центру).

Виготовлення Сертифіката ключа перевірки електронного підпису

Виготовлення Сертифіката здійснюється на підставі заяви на виготовлення Кваліфікованого сертифікату ключа перевірки електронного підпису, засвідчених копій документів (відповідно до розділу Необхідні документи) і при особистому прибуття Користувача Посвідчує центру (Власника Сертифіката ЕЦП) або його повноважного представника в офіс Засвідчувального центру.

Оператор Засвідчувального центру на основі наданих документів виконує дії щодо занесення інформації до реєстру Засвідчувального центру (заводить нового Користувача УЦ). У присутності Користувача УЦ (Власника Сертифіката ЕЦП) Адміністратор Засвідчувального центру здійснює генерацію Ключа електронного Ключа підпису та перевірки електронного підпису на електронний захищений носій Rutoken, виготовляє Кваліфікований сертифікат ключа перевірки електронного підпису. Адміністратор УЦ генерує електронні ключі на захищеному автоматизованому робочому місці, атестованому на відповідність вимогам з технічного захисту конфіденційної інформації, розміщеній у приміщенні з обмеженим доступом.

Два примірники Сертифіката Користувача Засвідчувального центру, роздрукованих на паперовому носії візуються уповноваженою особою Засвідчувального центру, завіряються печаткою Засвідчувального центру та передаються Користувачеві Засвідчувального центру разом із захищеним електронним носієм, що містить ключі електронного підпису та Сертифікат ЕЦП. Користувач УЦ (або його повноважний представник) підписує власноручним підписом два примірники Сертифіката, один примірник повертається Адміністратору Засвідчувального центру.

Анулювання (відкликання) Сертифіката ключа перевірки електронного підпису

Засвідчує центр анулює Сертифікат Користувача Засвідчувального центру в наступних випадках:

— у разі відкликання довіреності Користувача Засвідчувального центру;

— після закінчення строку, на який було призупинено дію сертифіката;

— за заявою Користувача Засвідчувального центру;

— після закінчення терміну його дії;

Офіційним повідомленням про факт відкликання Сертифікату є опублікування першого (найбільш раннього списку відкликаних сертифікатів, який містить відомості про відкликаному Сертифікаті, та виданого не раніше часу настання події випадку. Часом відкликання Сертифіката електронного підпису визнається час видання зазначеного списку відкликаних сертифікатів. Інформація про розміщення списку відкликаних сертифікатів заноситься видані центром Сертифікати. У разі анулювання Сертифіката Користувача Засвідчувального центру після закінчення терміну його дії часом анулювання Сертифіката Користувача Засвідчувального центру визнається час, що зберігається в полі notAfter поля Validity Сертифіката. В даному випадку інформація про анульоване Сертифікаті Користувача Засвідчувального центру у список відкликаних сертифікатів не заноситься. У разі анулювання (відкликання) Сертифіката Користувача Засвідчувального центру за заявою його власника — подача заяви на анулювання Сертифіката здійснюється Користувачем Засвідчувального центру шляхом надання оригіналу заяви на паперовому носії. У разі анулювання (відкликання) Сертифіката ключа перевірки електронного підпису Користувача Засвідчувального центру через відкликання довіреності — юридична особа, відкликає Сертифікати своїх повноважних представників, зареєстрованих в Засвідчувальному центрі, шляхом подання заяви на анулювання (відкликання) Сертифіката (із зазначенням відповідної причини). Якщо протягом строку призупинення дії Сертифіката дія цього Сертифіката не буде відновлено, то даний сертифікат анулюється (висловлюється) Засвідчувальним центром. Офіційним повідомленням про факт зупинення дії Сертифіката є опублікування першого (найбільш раннього списку відкликаних сертифікатів, який містить відомості про Сертифікат, дію якого було призупинено, і виданого не раніше часу настання події випадку. Часом призупинення дії Сертифіката визнається час видання зазначеного списку відкликаних сертифікатів. Інформація про розміщення списку відкликаних сертифікатів заноситься видані центром Сертифікати.

Відновлення дії Сертифіката ЕЦП Користувача УЦ

Засвідчує центр поновлює дію Сертифіката ЕЦП Користувача УЦ тільки за заявою Користувача Засвідчувального центру. Відновлення дії Сертифіката та офіційне повідомлення Користувача УЦ і всіх осіб, зареєстрованих в Засвідчувальному центрі, про відновлення дії Сертифіката здійснюються не пізніше п’яти робочих днів наступних за робочим днем, протягом якого було подано заяву в Засвідчує центр. Офіційним повідомленням про факт поновлення дії Сертифіката є опублікування першого (найбільш раннього списку відкликаних сертифікатів, не містить відомості про Сертифікат ЕЦП, дію якого було відновлено, і виданого не раніше часу подання заяви на поновлення дії Сертифіката. Часом відновлення дії Сертифіката визнається час видання зазначеного списку відкликаних сертифікатів. Інформація про розміщення списку відкликаних сертифікатів заноситься видані центром Сертифікати. Відновлення дії Сертифіката можливо лише протягом терміну, на який дія сертифіката ключа підпису було припинено.

Отримання Сертифіката ключа перевірки електронного підпису, виданого центром

Отримання Користувачем Засвідчувального центру Сертифіката ключа перевірки електронного підпису, що знаходиться в Реєстр Засвідчувального центру, здійснюється на підставі запиту у вільній формі із зазначенням інформації, що дозволяє ідентифікувати Сертифікат в Реєстр Засвідчувального центру ЕЦП. Сертифікат видається у формі електронного документа. Термін надання Засвідчувальним центром Сертифіката становить три дні.

Підтвердження дійсності ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ (ЕЦП) уповноваженої особи Засвідчувального центру у виданому Сертифікаті

Підтвердження дійсності електронного підпису (ЕЦП) Уповноваженої особи Засвідчувального центру здійснюється на підставі заяви. До заяви додається відповідний носій інформації з перевіряється Сертифікатом ключа перевірки електронного підпису в електронному вигляді у форматі PKCS#7 в кодуванні Base64.

Проведення робіт з підтвердження дійсності електронного підпису (ЕЦП) Уповноваженої особи Засвідчувального центру у Сертифікаті здійснює комісія Засвідчує центру з використанням технічних засобів Засвідчувального центру. Строк проведення експертизи становить 15 (П’ятнадцять) робочих днів з моменту надходження заяви до Засвідчує центр за умови надходження оплати вартості даної послуги на розрахунковий рахунок Засвідчувального центру. Вартість даної послуги складає 5000 (п’ять тисяч) рублів. Результатом експертизи є висновок Засвідчувального центру у письмовій формі, що включає технічний звіт.

Підтвердження дійсності ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ (ЕЦП) електронного документа

Підтвердження дійсності електронного підпису (ЕЦП) електронного документа здійснюється на підставі заяви. До заяви додається відповідний носій інформації з перевіряється електронним документом.

Проведення робіт з підтвердження дійсності електронного підпису (ЕЦП) електронного документа здійснює комісія Засвідчує центру з використанням технічних засобів Засвідчувального центру. Термін проведення перевірки становить не більше 5 (П’яти) робочих днів з моменту надходження заяви до Засвідчує центр за умови надходження оплати вартості даної послуги на розрахунковий рахунок Засвідчувального центру. Вартість даної послуги складає 3000 (три тисячі) рублів. Результатом експертизи є висновок Засвідчувального центру у письмовій формі, що включає технічний звіт.

Ліцензія на засіб криптографічного захисту інформації (СКЗІ) КриптоПро CSP 3.6

Річна ліцензія ЗКЗІ КриптоПро CSP 3.6 для роботи з ЕЦП на одному робочому місці генерується для всіх Користувачів Засвідчувального центру ТОВ «Альфа-сервіс» і входить в комплект поставки Кваліфікованого сертифікату ключа перевірки електронного підпису. На кожне додаткове робоче місце встановлюється ЗКЗІ КриптоПро CSP 3.6 з унікальним серійним номером. Додатково річні ліцензії можна придбати за 500 рублів для Фізичних осіб і за 1000 рублів для Юридичних осіб, а також безстрокові ліцензії за 1800 рублів.

ЗКЗІ КриптоПро CSP 3.6 — це необхідне програмне забезпечення для роботи з Сертифікатами ключів, за допомогою якого реалізуються наступні задачі: формування та перевірка електронного підпису (ЕЦП), забезпечення конфіденційності і контролю цілісності інформації за допомогою шифрування і имитозащиты, керування Сертифікатами ключів електронного підпису (ЕЦП).

Рутокен призначений для безпечного зберігання Ключа електронного підпису (ключа ЕЦП), Ключа перевірки електронного підпису, Сертифіката ключа перевірки електронного підпису та інших даних. Рутокен підключається до комп’ютера через USB-порт і вимагає додаткової установки драйверів. При зверненні до пристрою запитується пароль (pin-код), пароль призначається Власником сертифіката електронного підпису (ЕЦП). На одному Рутокене можна зберігати кілька Сертифікатів ЕЦП і, відповідно, кілька контейнерів з електронними ключами ЕЦП. Електронний захищений носій входить в комплект поставки Кваліфікованого сертифікату ключа перевірки електронного підпису і надається всім Користувачам Засвідчувального центру ТОВ «Альфа-сервіс». Додатковий Рутокен можливо придбати за 1000 рублів.

Установка Сертифіката та налаштування робочого місця

Після отримання комплекту поставки Кваліфікованого сертифікату ключа перевірки електронного підпису, необхідно підготувати робоче місце Користувача, а саме:

— встановити Криптопровайдер КриптоПро CSP 3.6 із зазначенням серійного номера

— встановити додаткові компоненти та драйвера для роботи з Rutoken

— налаштувати браузер для роботи з необхідними веб-вузлами

— встановити утиліти для роботи з порталами і торговими майданчиками

Для установки Сертифіката та налаштування робочого місця можливо запросити нашого співробітника, вартість послуги 3200 рублів (в межах МКАД), виїзної спеціаліст продемонструє готовність комп’ютера до роботи і проведе навчання використання Сертифіката електронного підпису і ЗКЗІ КриптоПро CSP 3.6. Підготувати робоче місце можна за іструкції або звернувшись у службу технічної підтримки за телефоном 8495-7410275.

Реєстрація на інтернет ресурсі

Для того, щоб стати користувачем того чи іншого інтернет-порталу необхідно пройти процедуру реєстрації. Як правило, реєстрація на більшості веб сайтах досить проста і полягає в створенні облікового запису і наданні певних відомостей про організації / індивідуальним підприємця / фізичну особу. На деяких веб-порталах для проходження реєстрації крім стандартних програм потрібне використання Сертифікату ЕЦП і додаткових утиліт, необхідних для коректної роботи ресурсу. Сертифікат ключа перевірки електронного підпису в процесі реєстрації необхідний для: створення облікового запису за даними полів, перевірки відповідності вимогам веб ресурсу або вимогам нормативних документів (наприклад, відповідність сертифікату — посиленого кваліфікованого за ФЗ-63 «Про електронного підпису» від 06.04.2011 р.), перевірки повноважень Власника сертифіката на базі ЕГРЮЛ і т.д. В одиничних випадках для реєстрації користувача УЦ на веб порталі потрібна участь Засвідчувального центру, завдання якого — попередня реєстрація, отримання унікального ID, розміщення сертифікату ЕЦП в базі сертифікатів інформаційної системи — для подальшої ідентифікації користувача по Сертифікату електронного підпису. Найчастіше Користувачам Засвідчувального центру необхідна допомога при проходженні процедури реєстрації на наступних веб ресурсах: Електронні торгові майданчики, відібрані для проведення Державних закупівельних процедур; Портал постачальників; zakupki.gov.ru; gosuslugi.ru; nalog.ru; fedresurs.ru та ін

Термінове виготовлення Сертифіката

Послуга термінового виготовлення Сертифіката ключа перевірки електронного підпису передбачає позачергову перевірку адміністратором Засвідчувального центру документів, переданих користувачем Засвідчувального центру для підтвердження інформації, що включається до Сертифіката електронного підпису, а також позачергове отримання Сертифікату ЕЦП в офісі Засвідчувального центру Альфа-сервіс. Таким чином електронний підпис можливо отримати у день звернення, витративши на очікування в офісі — близько 10 хвилин.

Додатковий OID для ЕТП

Послуга додавання додаткового OID (об’єктного ідентифікатора) являє собою включення в розширення складу Сертифіката ключа перевірки електронного підпису додаткового запису. Склад Сертифіката електронного підпису (ЕЦП) визначено наказом ФСБ РФ № 795 від 27.12.2011 р. «Про затвердження Вимог до форми кваліфікованого сертифікату ключа перевірки електронного підпису». Інформаційні системи окремих комерційних майданчиків (ресурсів) вимагають наявності додаткових OID (безпосередньо свого ресурсу) для роботи конкретно на цьому майданчику. Така політика власників інтернет майданчиків пов’язана з комерційним підходом до відносин з Засвідчувальними центрами. виготовляють Сертифікати електронних підписів, що перекладає на Користувачів УЦ (і, відповідно, торговельних майданчиків) деякі незручності, наприклад, спочатку (при оформленні ЕЦП) треба продумувати всі можливі варіанти застосування електронного підпису (т.тобто всі ресурси і майданчики в інтернеті, які можуть бути корисні Власнику ЕЦП) — в іншому випадку, пізніше може виникнути необхідність придбання додаткового Сертифіката (наприклад для конкретного одного аукціону — що, апріорі, неправильно і не відповідає тенденціям інформаційного співтовариства). Звичайно ж, ще однією незручністю є більш висока вартість Сертифіката (з додатковим OID) по відношенню до Кваліфікованого сертифікату електронного підпису .

Послуга супроводу Сертифіката ключа перевірки електронного підпису (ЕЦП) передбачає позапланову безкоштовну заміну (виготовлення) електронного підпису центром з наступних причин: втрата/псування носія інформації, компрометація секретного ключа, зміну інформації, занесеної в Сертифікат. Порядок заміни Сертифіката ЕЦП. Власник Сертифіката ключа перевірки електронного підпису передає в Засвідчує центр заяву в довільній формі про необхідність випустити новий сертифікат з зазначенням причини заміни; Також подається ще дві заяви — це заява на відкликання старого Сертифіката та заяву на виготовлення нового. Останні заяви готуються за формою Засвідчувального центру і доступні в розділі Користувачам -> Регламент. Знову виготовлений Сертифікат ЕЦП буде діяти з моменту виготовлення до закінчення строку дії першого, придбаного з послугою «Супровід». Якщо «новий» Сертифікат електронного підпису виготовляється з причини зміни інформації, що включається в «старий» Сертифікат ЕЦП, то всі зміни по посадовій особі чи організації/ІП повинні бути підтверджені відповідними документами.

Короткий опис статті: сертифікат ецп УЦ Альфа-сервіс пропонує послуги з оформлення та випуску електронного цифрового підпису. А також послуги з виготовлення сертифікатів ключів ЕЦП за 63-ФЗ «Про електронного підпису» для юридичних/фізичних осіб. ецп, фз, про, електронної, підписи, кваліфікована, підпис, ключ, електронної, підписи, сертифікат, електронної, підписи, перевірка, електронної, підписи, сертифікат ключа, отримання, торгів, ецп, для юридичних осіб

Джерело: ЕЦП. Сертифікати ключів електронного цифрового підпису, оформлення і випуск ЕЦП по 63-ФЗ «Про електронного підпису»

Також ви можете прочитати