Різне

Електронний цифровий підпис (ецп і еп), сертифікат основні питання

08.10.2015

Найбільш часто зустрічаються з ЕЦП.

Використовувати дану цифровий підпис не рекомендується (це аналогічно підробці документів), оскільки в результаті цього виникає адміністративна та кримінальна відповідальність.

Необхідно провести перевипуск сертифікату ЕЦП в тому засвідчувальному центрі, в якому Ви її отримували.

Термін дії сертифіката ключа підпису складає 12 місяців з моменту його створення.

Початок періоду дії електронних ключів (закритого та відкритого ключів) власника сертифіката обчислюється з дати і часу початку дії відповідного сертифіката відкритого ключа власника сертифіката.

Планова заміна ключів (закритого та відповідного йому відкритого ключа) уповноваженої особи Засвідчувального Центру виконується не пізніше, ніж за 2 (два) місяці до закінчення строку дії відповідного сертифікату закритого (таємного) ключа. З процедурою перевипуску сертифіката ключа (продовження ЕП) ви можете ознайомитися, «Регламент АСПЭП» у розділі » Планова заміна ключів Уповноваженої особи Засвідчувального Центру «.

ЕП видається центром після надання Вами всіх необхідних документів. Реєстрація нового Клієнта здійснюється у відповідності з наступним алгоритмом дій:

 • оформлення Договору з ЗАТ «ННЦ ЕЦП» про приєднання до Регламенту та укладення Договору про надання послуг між Клієнтом та центром;
 • оплата послуг відповідно действующемуДоговору;
 • оформлення та реєстрація документів, представлених Клієнтом для проведення процедури його реєстрації;
 • реєстрація Клієнта в реєстрі Центру реєстрації, в якості користувача послуг Засвідчувального центру;

Відомості про процедуру отримання ЕП або відомості про процедуру перевипуску сертифіката, Ви можете подивитися в розділі ЯК СТАТИ НАШИМ КЛІЄНТОМ.

Електронний Цифровий Підпис (ЕЦП) — реквізит електронного документа, призначений для захисту даного електронного документа від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа електронного цифрового підпису і дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також встановити відсутність спотворення інформації в електронному документі.

Архів, який у паперовому вигляді зайняв би кілька стелажів, в електронному вигляді поміщається на маленькому диску, який при бажанні можна заховати у вогнетривкий сейф, помістити в депозитарій банку, скопіювати для надійності, зашифрувати і зробити з ним ще безліч операцій, що дозволяють уберегти вашу інформацію від випадковостей і злого умислу. Просканувати такий архів та знайти в ньому потрібний документ — справа кількох секунд.

І при цьому, звичайно ж, разом з документом в архіві збережеться і ЕП, яка навіть через десятки років зможе підтвердити вам і кому завгодно його справжність.

Втім, ніщо не заважає вам роздрукувати будь-який документ, засвідчений ЕП, і користуватися ним як звичайним паперовим документом.

відповідно До Ст.6 (Умови визнання рівнозначності електронного цифрового підпису та власноручного підпису) Закон 63-ФЗ «Про електронний підпис». Електронний цифровий підпис в електронному документі рівнозначна власноручного підпису в документі на паперовому носії при одночасному дотриманні наступних умов:

 • Сертифікат Ключа Підпису, що відноситься до цієї Електронного Цифрового Підпису, не втратив чинність (діє) на момент перевірки або на момент підписання електронного документа за наявності доказів, що визначають момент підписання;
 • Підтверджена справжність Електронного Підпису в електронному документі;
 • Електронний Підпис використовується згідно з відомостями, зазначеними в Сертифікаті Ключа Підпису.

Неможливо.

Надійність криптографічного захисту інформації, у тому числі ЕЦП забезпечується застосуванням засобів криптографічного захисту інформації (СКЗІ), сертифікованої службами безпеки:

 • ГОСТ 34.10-2001 (унікальний ідентифікаційний номер — «1.2.643.2.2.19»);
 • ГОСТ 34.11-94 (унікальний ідентифікаційний номер — «1.2.643.2.2.9»);
 • ГОСТ 28147-89 (унікальний ідентифікаційний номер — «1.2.643.2.2.21»).

Користувач зобов’язаний виконувати умови експлуатації ЗКЗІ строго у відповідності з інструкціями розробника ЗКЗІ і вимогами керівних документів органів виконавчої влади, які здійснюють контроль в галузі розробки, розповсюдження та експлуатації СКЗІ.

Згідно праву, закріпленому п. 2 ст. 4 Федерального закону № 1-ФЗ «Про електронний цифровий підпис» одна людина може мати кілька ЕЦП:

Учасник інформаційної системи може бути одночасно власником будь-якої кількості сертифікатів ключів підписів. При цьому електронний документ з Електронним Цифровим Підписом має юридичне значення при здійсненні відносин, зазначених у сертифікаті ключа підпису

На сьогоднішній день, при правильному зберіганні закритого ключа його власником підробити ЕП практично неможливо. Виконуйте рекомендації щодо зберігання і використання ключа, що містяться у документації до клієнтського комплекту — і ви будете гарантовані від підробки вашої ЕП

В системі АСПЭП встановлений генератор позначок часу. Після отримання останнього підпису на документи мітка часу цієї транзакції буде вважатися датою і часом завіряється документа.

Генератор позначок часу:

• Засвідчує час створення документа. Використання штампів часу дозволяє довести факт створення документа на певний момент часу.

• Виключає можливість вчинення шахрайства шляхом установки локального часу, відмінного від реального. Зокрема, гарантується дійсність сертифіката на момент підписання електронного документа.

• Може використовуватися в інформаційних системах для посвідчення точного часу проведення операції, наприклад: час надходження вхідного документа; час входу в систему співробітника організації, час здійснення звернення до бази даних і т. д.

Ви можете виробити установку самостійно згідно інструкції на диску.Так само установка може проводитися фахівцем УЦ в рамках послуги Виїзд фахівця.

1) ЕП можна оформити будь-якій особі організації. Для цього Ваша організація повинна укласти «Договір про приєднання до Регламенту з АСПЭП». При укладенні таких договорів, Особа, яка в силу закону або установчих документів юридичної особи виступає від його імені діє в інтересах організації ( наприклад: Генеральний директор, Голова Ради директорів і т. д.) отримує ЕП. При отриманні довіреності на будь-яку посадову особу вашої організації завіреної цієї ЕП відповідне ДЛ наділяється повноваженнями.

2) Сертифікат ЕП може бути одержана на будь-якого працівника організації.

3) Довіреність на отримання ЕП оформляється при отриманні ЕП в УД якщо кошти ЕП отримує не сам власник сертифіката ЕП, а його довірена особа, а також якщо Ви хочете скористатися послугами DHL Express або Pony Express (Поні Експрес) (термінова кур’єрська доставка по всьому світу). Витрати на надання цієї послуги клієнт бере на себе сам.

В такому разі у довіреності зазначаються Ф. І. О. та паспортні дані власника сертифіката ЕП та його довіреної особи, та вказується «для отримання сертифікату і засобів ЕП».

— Ні.

Сертифікат Ключа Підпису (СКП) – документ на паперовому носії та електронний документ з електронним цифровим підписом уповноваженої особи засвідчувального центру, які включають у себе відкритий ключ електронного цифрового підпису та видаються центром учаснику інформаційної системи для підтвердження дійсності електронного цифрового підпису, ідентифікації власника сертифіката ключа підпису та визначення його повноважень.

В першу чергу Вам треба звернутись у Засвідчувальний центр для призупинення дії сертифіката будь-яким способом:

 • Ви можете відправити електронною поштою заяву про призупинення дії сертифіката у вигляді електронного документа, підписаного особистої ЕП;
 • Подати заяву про зупинення дії особистого сертифіката власноруч, при особистому прибуття в Центр реєстрації;
 • Звернутися в УЦ в усній формі з використанням засобів телефонного зв’язку. (Прийом усної заяви від власника сертифіката здійснюється у Call-центрі ЗАТ «ННЦ ЕЦП» доступному користувачеві (цілодобово).

Потім Вам необхідно пройти процедуру перевипуску сертифіката.

відповідно До ст. 12. (Зобов’язання власника сертифіката ключа підпису) Закон 1-ФЗ «Про електронний цифровий підпис»

1. Власник сертифіката ключа підпису зобов’язаний:

— зберігати в таємниці закритий ключ Електронного Цифрового Підпису;

— негайно вимагати зупинення чинності Сертифіката Ключа Підпису при наявності підстав вважати, що таємниця закритого ключа Електронного Цифрового Підпису порушена.

2. При недотриманні вимог, викладених у цій статті, відшкодування завданих внаслідок цього збитків покладається на власника Сертифіката Ключа Підпису.

При звільненні співробітника організації — власник ЕП зобов’язаний негайно відкликати діючий сертифікат посадової особи. Приєднуючись до Регламенту АСПЭП, організація бере на себе обов’язок у разі порушення даного умови нести юридичну і фінансову відповідальність за наслідки, спричинені застосуванням даної ЕП.

Сертифікат повинен бути відкликаний або які звільнилися посадовою особою, або власником сертифіката ЕП. У разі порушення цього положення звільнившись посадова особа є виконуючим преждние свої обов’язки, на підставі раніше виданої йому довіреності протягом всього її терміну дії. У разі відсутності такої довіреності ЕП видана бути не може.

У випадку зміни посади фізичної особи, власника сертифіката порядок дій залишається той же.

В даний час функціонує пілотний проект, призначений для відпрацювання основних механізмів. Докладний опис знаходиться тут:

Його відмітні особливості:

1) Заяву у відділення ФНС обов’язково завіряється ЕП нотаріуса в разі юр.осіб. ІП можуть обійтися без нотаріуса взагалі. Інші документи можуть завірятися ЕП заявника.

2) Для електронної реєстрації необхідний або сертифікат УЦ, який є довіреною УЦ ФНС РФ, або всі завіряється ЕП нотаріуса.

3) При необхідності отримання на руки паперової копії установчих документів заповнюється спеціальний запит (вкладена в пакет електронних документів) і сплачується мито.

4) Для спрощення роботи користувачів ФНС РФ виклало в безкоштовний доступ програму для підготовки заяв (http://www.nalog.ru/el_usl/no_software/prog_ur/3776252/ ).

5) Відправити документи можна через нотаріуса або самостійно (якщо є ЕП), але тільки користувачам КриптоПро. Є спеціальна програма для формування пакету документів (http://www.nalog.ru/el_usl/no_software/3787498/ )

6) Поки в проекті всього 5 нотаріусів (http://www.nalog.ru/zero/3796290/ ).

Короткий опис статті: сертифікат ецп ННЦ ЕЦП — пропоновані ЕЦП-послуги, установка ЕЦП, що таке ЕЦП-сертифікат і навіщо потрібна ЕЦП для фізичної особи. Ознакоиться з договором на електронний цифровий підпис

Джерело: Електронний цифровий підпис (ецп і еп) — сертифікат основні питання

Також ви можете прочитати