Різне

Державна система сертифікації України

01.10.2015

Державна система сертифікації України

Створення ефективної державної системи сертифікації можна розглядати як одну з першочергових проблем становлення економіки України. Перші нормативні документи системи сертифікації УкрСЕПРО розроблені у 1993 р. Система встановлює основні принципи, структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції, процесів і послуг і призначена для проведення обов’язкової та добровільної сертифікації. Система створена у відповідності з міжнародними нормативними документами ІСО/МЕК.

Система передбачає, що сертифікація на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені відповідним законодавством України, проводиться виключно в рамках УкрСЕПРО. Загальне керівництво системи, організацію та координацію робіт із сертифікації здійснює Держстандарт України – Національний орган з сертифікації, а його функції безпосередньо виконує Управління сертифікації Держстандарту.

Організаційну структуру УкрСЕПРО складають: національний орган з сертифікації – Держстандарт України; органи з сертифікації продукції; органи з сертифікації систем якості; науково-технічна комісія; випробувальні лабораторії (центри);–аудитори; науково-методичний та інформаційний центр; територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України; Український навчально-науковий центр стандартизації, метрології та якості продукції. На високі темпи формування системи сертифікації в Україні впливають перехід до ринкової економіки і вступ у Світову організацію торгівлі.

У відповідності з угодами про взаємне визнання результатів сертифікації, видані в Системі УкрСЕПРО сертифікати відповідності визнаються в таких країнах СНД: Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Узбекистан, Таджикистан і Туркменістан.

Встановлені (стандарт ДСТУ 2296-93) два варіанти зображення національного знака відповідності:

  • для продукції, яка відповідає обов’язковим вимогам нормативних документів і вимогам, передбаченим відповідними законодавчими актами України, за якими встановлена обов’язкова сертифікація (рис.3.1, а);
  • для продукції, яка відповідає усім вимогам нормативних документів, які поширюються на дану продукцію (рис.3.1, б).

Державна система сертифікації України

Малюнок 3.1 – Національний знак відповідності продукції* – місце нанесення позначення (код) органу з сертифікації)

Підприємство (організація) має право використовувати знак відповідності тільки після отримання зареєстрованого сертифіката відповідності на продукцію.

Знак відповідності на сертифіковану продукцію наносять на незнімну частину виробу і (або) тару, пакування, експлуатаційну та товаросопроводительную документацію. Місце нанесення знака відповідності на продукцію, тару, упаковку і документацію встановлює підприємство, що отримало право його використання.

Знак відповідності для сертифікаційної послуги (процесу) проставляється у супровідній документації на цю послугу (процес). Знак відповідності не може проставлятися виконавцем сертифікаційної послуги (процесу) в рекламних матеріалах про цю послугу (процесі).

Проведення сертифікації продукції в системі УкрСепро у загальному випадку проводиться у відповідності зі схемою, наведеною на рис.3.2.

Для проведення випробувань продукції Заявник надає у випробувальну лабораторію зразки (проби) продукції і технічної документації на неї. Форма сертифіката відповідності наведена в додатку Б. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію, що випускається підприємством серійно, визначається з урахуванням строку дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який сертифікована система якості, але не більше, ніж на три роки. У разі сертифікації одиночного виробу або партії виробів виданий сертифікат відповідності поширюється тільки на відповідне одиночне виріб або партію виробів.

Сертифікація системи якості при виробництві певних видів продукції проводиться для підтвердження відповідності вимогам стандартів на системи якості (наприклад, ISO 9001 – ISO 9003) і забезпечення впевненості в тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, що відповідає вимогам нормативних документів.

При цьому продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник застосовує всі заходи для запобігання появи такої продукції на постійній основі. Форма сертифіката на систему якості та приклад його заповнення наведено в додатку Б.

У відповідності з чинним законодавством за реалізацію продукції, яка підлягає, але не пройшла обов’язкової сертифікації, виробник (продавець) сплачує штраф у розмірі 25 % від вартості проданої продукції.

Державна система сертифікації України

Малюнок 3.2 – Порядок проведення сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО

За реалізацію імпортних продовольчих і непродовольчих товарів, які не відповідають вимогам українських нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів і навколишнього природного середовища штраф становить 50 % вартості реалізованих товарів.

Однією з головних проблем у розвитку системи сертифікації в Україні є питання визнання або взаємного визнання результатів сертифікації провідними зовнішньоекономічними партнерами. Ця проблематика охоплює наступні напрямки розвитку: участь у міжнародних системах сертифікації і в роботі міжнародних організацій, що займаються проблемами сертифікації; укладання угод з національними органами зарубіжних країн про взаємне визнання сертифікатів та результатів випробувань; створення технічних центрів Держстандарту за кордоном; акредитація зарубіжних органів по сертифікації і випробувальних лабораторій в українській системі сертифікації і укладення угод між вітчизняними та зарубіжними випробувальними лабораторіями про взаємне визнання протоколів випробувань.

Система сертифікації в Україні також будується на міжнародних принципах, що позитивно позначиться на проблемі визнання зарубіжними державами українських випробувальних лабораторій, результатів випробувань, отриманих в цих лабораторіях, українських сертифікатів і знаків відповідності.

Короткий опис статті: сертифікація україна Державна система сертифікації України сертифікація в Україні, система сертифікації України УкрСЕПРО

Джерело: Державна система сертифікації України

Також ви можете прочитати