Без рубрики, Різне

article 8267

04.04.2017

Луганська палата

Сертифікація

Сертифікація, як вид діяльності Луганської РТПП, підтверджена розпорядженнями і Постановами Уряду України, а з 1997 року Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні». Таке монопольне право Палата має цілком закономірно, оскільки ці роботи проводяться протягом багатьох років.

Підставою для проведення робіт з визначення країни походження товарів/послуг є заявка — декларація замовника, яка підписується керівником організації — замовника або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою. Разом із заявкою — декларацією подаються документи, що підтверджують походження товару /послуг та факт експорту (для товарів, які експортуються).

Відділ сертифікації та патентно-ліцензійної роботи Луганської РТПП виконує роботи з визначення країни походження товарів/послуг з видачею:

 • сертифікатів про походження товарів/послуг — документів спеціально встановленої форми, які підтверджують, що товари/послуги вироблені чи виготовлені в даній країні. Він містить інформацію для їх ідентифікації;
 • висновків про походження товарів — документів, що містять інформацію про походження товарів з зазначенням критерію походження цих товарів згідно з Правилами визначення країни походження, які діють у країні ввезення української продукції;
 • висновків про походження послуг — документів, що містять інформацію про походження та процес виконання послуги, які здійснюються конкретним підприємством.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СЕРТИФІКАТА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ — ПОСЕРЕДНИКІВ:

 • Заявка-декларація на фірмовому бланку.
 • Контракт (договір) на експорт продукції.
 • Договір купівлі-продажу на придбання товару, транспортні документи (товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, платіжні документи).
 • Документи, що підтверджують виробника продукції (техпаспорт, посвідчення про якість, сертифікат якості тощо), видані на відпускається партію виготовлювачем товару.
 • Довідка від товароизготовителя про застосовуваний сировину і технологічних операціях при виробництві товару, що експортується.
 • Рахунок-фактура, товарно — транспортна накладна на товар, що експортується з України.
 • Документи, в яких зазначено процентний вміст вартості імпортного (чи невідомого походження) сировини і матеріалів у вартості кінцевого продукту — калькуляція, довідка виробника або інші документи, завірені печаткою і підписом виробника, якщо експортований товар знаходиться в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається походженням з тієї країни, в якій вони мали місце.
 • Висновок експерта Луганської РТПП про код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).
 • Вантажна митна декларація (ВМД), якщо товар відвантажений.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СЕРТИФІКАТА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ — ТОВАРОИЗГОТОВИТЕЛЕЙ (НАДАЄТЬСЯ НЕ РІДШЕ 1 РАЗИ В РІК):

 • Довідка про використовувану сировину при виробництві експортованого товару і технологічних операціях .
 • Довідка про джерела надходження і про країну походження сировини, матеріалів з яких виготовлявся товар.
 • Статут підприємства.
 • Довідка те, що на балансі підприємства числиться устаткування і виробничі приміщення, що використовуються для виробництва даного товару. Якщо виробничі площі та обладнання орендуються, то надаються договори про оренду виробничих приміщень, обладнання, договори про спільної господарської діяльності.
 • Нормативно-технічна документація на продукцію (Дсту, ТУ тощо).
 • Штатний розклад працівників, зайнятих на виробництві даного товару (кількість ІТП і робітників).
 • Перелік товарів, які виробляються підприємством .
 • Документи, в яких зазначено процентний вміст вартості імпортного (чи невідомого походження) сировини і матеріалів у вартості кінцевого продукту — калькуляція, довідка або інші документи, завірені печаткою і підписом виробника, якщо експортований товар знаходиться в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається походженням з тієї країни, в якій вони мали місце.
 • Висновок експерта Луганської РТПП про код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

Документи надаються в оригіналі або їх копії, завірені печаткою організації.

Замовником, на право отримання сертифікатів, пред’являється довіреність, оформлена на фірмовому бланку організації, як правило на рік.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ НА ПОСЛУГИ.

Документи, що підтверджують виконання походження і послуг:

 • статут підприємства та реєстраційні документи;
 • ліцензія на виконання послуг;
 • штатний розклад підприємства;
 • довідка з державної організації про засоби, за допомогою яких виконується послуга (акти технічного огляду ДАІ та ін);
 • договори оренди рухомого та нерухомого майна, яке забезпечує виконання послуг;
 • договори на виконання послуг;
 • довідка з банку про надходження грошей за виконання послуг;
 • опис виконуваних послуг.

Які саме документи, з перерахованих вище, Замовник зобов’язаний надати разом із заявкою-декларацією визначають фахівці торгово-промислової палати.

За достовірність пред’явлених документів, замовник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. Фахівці також проводяться детальні консультації з питань видачі як сертифікатів, так і «Висновків про походження товарів/послуг», які можна отримати:

 • у відділі сертифікації та патентно-ліцензійної роботи Луганської РТПП, р. Луганськ, телефон/факс: +38(0642)49-04-62, +38(0642)35-72-42;
 • р. Сєвєродонецьку, телефон: +38(025)71-28-35;
 • р. Алчевську, телефон: +38(0242)7-43-53.

Крім того, у відділі працюють три спеціаліста — патентні повірені України, що надають послуги в сфері інтелектуальної власності, допомагаючи юридичним і фізичним особам розібратися в складних питаннях інтелектуальної власності.

Короткий опис статті: сертифікат якості товару

Джерело:
Луганська палата

Також ви можете прочитати